calgary_small

 

Geachte alumnus, alumna en CAANS-leden, Calgary, 7 november 2016.

Op 26 november 1940 sprak de Leidse hoogleraar R. P. Cleveringa zich in het openbaar uit tegen de maatregel van de Duitse bezetters om Joodse medewerkers aan de Leidse Universiteit, met name zijn collega E. M. Meijers, op non-actief te stellen. Zijn rede werd gevolgd door een algemene studentenstaking, welke leidde tot de sluiting van de Leidse universiteit. Een dag later werd Professor Cleveringa gearresteerd. Een en ander leverde hem een maandenlange gevangenisstraf in Scheveningen op.

Ieder jaar wordt het optreden van Professor Cleveringa in een groot aantal steden binnen en tegenwoordig nog meer steden buiten Nederland herdacht. In Calgary zal de herdenking voor de 31e keer worden gehouden, in de MacEwan Hall, University of Calgary.

De bijeenkomst wordt dit jaar precies op zaterdag 26 november gehouden. Prof. dr. Pauline Schuyt, hoogleraar Sanctierecht en Straftoemeting aan de Universiteit van Leiden, zal de Cleveringa-lezing houden, getiteld:

5

Prof. dr. Pauline Schuyt

It takes a village to get someone in prison

In het strafrecht gaat het om een daad en een dader: de rechter kan alleen een straf opleggen als wordt bewezen dat er sprake is van een strafbare handeling, gepleegd door een strafbare dader. Bij het bepalen van de passende straf in een concrete zaak, moet dan ook recht worden gedaan aan zowel de daad als de dader. Dat dat niet eenvoudig is blijkt uit twee recente ontwikkelingen die elkaar lijken tegen te werken. Aan de ene kant wordt veel aandacht besteed aan consistente bestraffing, met als resultaat strafvorderingsrichtlijnen voor het Openbaar Ministerie en oriëntatiepunten voor de bestraffing door rechters. Hierbij worden de ernst van het feit en kenmerken van de daad als uitgangspunt genomen. Aan de andere kant is een ontwikkeling gaande waarin bij het bepalen van de sanctie steeds meer wordt gekeken naar de dader als een persoon, al dan niet met een baan, een gezin en een sociaal netwerk, vaak met medische-, psychische- en/of ontwikkelingsproblemen. Rechters proberen steeds meer om binnen de mogelijkheden die de wet biedt, rekening te houden met de kenmerken van de dader en een sanctie te bepalen die bijdraagt aan het wegnemen van oorzaken van zijn strafbare gedrag. De ernst van de daad speelt daarbij een minder belangrijke rol.

In deze lezing zal Prof. dr. mr. Pauline Schuyt nader ingaan op beide ontwikkelingen en stilstaan bij de vraag wat dit betekent voor de drie laatste fasen van het strafrecht: het opleggen van de straf, het tenuitvoerleggen van de straf en de toekomst van veroordeelden die hun straf hebben ondergaan.

Datum: zaterdag 26 november 2016
Aanvang: 6 uur borrel, 7 uur buffet-diner, 8 uur voordracht prof. dr. Pauline Schuyt
Plaats: UofCalgary: MacEwan Hall, 2e verdieping, Zaal Desdemona
Kosten: $60. Voor wie om 8 uur komt $10.
Opgeven: voor 10 november a.s., telefonisch 403 284 3952 of per schermpost: memo45@shaw.ca

Mary Eggermont-Molenaar

Lid van de Raad van het
Leids Universiteits Fonds (LUF)

Voor degenen die nog geen lid van CAANS zijn, het is mogelijk om via deze web-site lid te worden!

Lid worden!

Voor meer informatie: Mary Eggermont – email

Print Friendly