calgary_small

 

Op dinsdag 28 mei a.s houdt Jacqueline Bel, wetenschappelijk hoofdmedewerkster Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, een lezing over

De Joodse stadsroman –
een schitterende nalatenschap:

Rond 1900 maakte het werk van Joodse auteurs als Herman Heijermans, Israël Querido en Carry van Bruggen furore. Ook J.I. de Haan, een van de eerste Nederlandse auteurs die openlijk schreef over homoseksualiteit, trok in 1904 de aandacht met zijn schandaalroman Pijpelijntjes. Zijn dichtbundel Het Joodse lied (1915), waarin allerlei Joodse rituelen en gebruiken werden bezongen, werd alom gewaardeerd. Heijermans debuteerde al eind negentiende eeuw, in 1892, in De Gids met het verhaal ‘’n Jodenstreek’ en publiceerde later de Amsterdamse roman Diamantstad (1904). Querido belichtte de wereld van de Amsterdamse diamantwerkers in zijn roman Levensgang (1899-1901) en oogstte bewondering met zijn latere vierdelige werk De Jordaan, Amsterdamsch epos (1912-1924). Ook Carry van Bruggen, de zuster van J.I. de Haan die vooral bekend is gebleven als modernist, belichtte in haar romans de Joodse wereld. In Het Joodje (1910) schetst ze volgens sommige onderzoekers een portret van haar broer J.I. de Haan, De verlatene (1910) draait om de conflicten in een gezin waarin de jongere generatie zich afkeert van het orthodox-joodse geloof, een vaker terugkerend thema in de Joodse stadsroman.

In mijn lezing laat ik zien dat romans waarin het Joodse leven wordt belicht een belangrijke en zeer gewaardeerde stroming vormden in de Nederlandse letterkunde voor 1940. Sommige critici zagen deze literatuur als een vorm van emancipatie van het ‘onderdrukte volk’, anderen waardeerden vooral de uitbeelding van het Amsterdamse stadsleven. De ‘Joodse stadsroman’ is een interessant, ondergewaardeerd subgenre, dat door de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog uit beeld is geraakt, maar een grotere plaats verdient in de literatuurgeschiedenis.

Datum: 28 mei 2019

Borrel om 18.00 uur, gevolgd door diner om 19.00 uur, lezing rond 20.00 uur, waarna gelegenheid tot vragen stellen.
Kosten: 60 dollar.
Plaats: University of Calgary, MacEwan Hall, Zaal Escalus.
Het is mogelijk om alleen voor de lezing te komen. Deze begint ongeveer om 20.00 uur.
Kosten bedragen dan 10 dollar, koffie inbegrepen.
Graag opgeven voor 18 mei per ommegaande of per telefoon: 403-284-3952. RSVP.

Met hartelijke groeten en hopelijk tot spoedig ziens

Mary Eggermont-Molenaar
CAANS-Calgary


Voor degenen die nog geen lid van CAANS zijn, het is mogelijk om via deze website lid te worden!

Lid worden!

Voor meer informatie: Mary Eggermont – e-mail

Print Friendly, PDF & Email