Ottawa Chapter

Ottawa Chapter 2018-03-06T20:55:45+00:00

Ottawa_header

Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies – Ottawa
Association canadienne pour l’avancement des études néerlandaises – Ottawa

We hebben een interessant en gevarieerd programma voor het komend verenigingsjaar (2017-2018) voorbereid. De onderwerpen omvatten zowel het praktische – fietsen in Ottawa en Nederland – als ook de muziek, de politiek, de schilderkunst, en natuurlijk de literatuur.  Ook hopen we met uw medewerking een gedichten- en literatuuravond te organiseren.

Omdat sommige onderwerpen ook de Engels-sprekenden onder ons interesseren worden enkele lezingen in het Engels gepresenteerd.

Het komende seizoen zullen de voordrachten, zoals gebruikelijk, plaatsvinden in de Faculty Lounge in het Minto gebouw van Carleton University. Het lokaal is op de begane grond, rechts van de ingang, en is open om 19.00 uur. De lezingen beginnen om 19.30.

We serveren koffie en u kunt na de lezing ook een glaasje wijn nuttigen. We vragen voor een bijdrage van $5.00 voor deze drankjes.

Het lidmaatschap wordt geïnd voor of na de voordrachten. Het lidmaatschap is nog steeds $10.00.


Bruggen bouwen tussen ivoren torens

door

Prof. Geranda Notten

(University of Ottawa)

Donderdagavond 29 maart 2018 om 19.30 uur
Boardroom, Minto Building
Carleton University

Het is met groot plezier dat CAANS-Ottawa een lezing aankondigt over de invloed, of het gebrek daaraan, die wetenschappers uitoefenen op publieke beleidszaken. Deze lezing wordt op donderdagavond 29 maart 2018 gegeven door Geranda Notten, Associate Professor aan de Graduate School of Public and International Affairs, University of Ottawa.

Zoals gebruikelijk zal de lezing plaatsvinden in de Faculty Lounge in het Minto gebouw van Carleton University. Het lokaal is op de begane grond, rechts van de ingang, en is open om 19.00 uur. De lezing begint om 19.30 uur.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de lezing en een biografie van Geranda.

Korte beschrijving

Deze voordracht kijkt naar wetenschappelijk onderzoek vanuit twee perspectieven: één waarin het doel is om een academische vraag te beantwoorden, en een tweede waarin het doel is om beleidsmakers en andere publieke instanties ervan bewust te maken dat een verandering in beleid kan leiden tot verbetering. Deze lezing bestaat uit beknopte voordrachten, afgewisseld met discussies. We zullen de volgende onderwerpen aankaarten:
• De wereld van het wetenschappelijk onderzoek en wat je behoort te doen om je staande
te houden als wetenschapper;
• De wereld van het beleid en de politiek, en wat je behoort te doen om je staande te
houden als ambtenaar of politicus;
• Wat is wetenschappelijk bewijs, welke rol zou het moeten spelen in het beleid, en welke
rol speelt het daadwerkelijk?
• De praktijk: wat te doen als je invloed wilt uitoefenen op het beleid?
We zullen ons baseren op literatuur die kijkt naar de kennisoverdracht tussen deze twee werelden, mijn persoonlijke ervaringen om mijn armoede-onderzoek onder aandacht te brengen van beleidsmakers in Europa en Canada, en hopelijk uw ervaringen.

Biografie van Geranda Notten

Geranda Notten is an Associate Professor at the Graduate School of Public and International Affairs (University of Ottawa). Her fields of interest include public policy, public administration and economics. She has a strong interest in poverty and social policy. While her research spans both developed and developing countries, her current research focuses on jurisdictions in Europe and North America. In ongoing research projects, she studies the influence of Poverty Reduction Strategy processes on poverty reduction policies and poverty, the role of skills on poverty, and the effects of income transfers on poverty and material deprivation.

Geranda has been a visiting researcher at universities and academic institutions in Canada, Luxembourg, United States and the Netherlands. She has worked on consultancy projects for the World Bank, European Union and UNICEF in countries such as Mauritius, Congo Brazzaville and Russia. Geranda holds a Ph.D. in economics from Maastricht University (Netherlands).


SPECIALE MEDEDELING

Literaire avond met voordrachten in het Nederlands
(“Het mooie van onze moerstaal”)
uitgesteld tot het volgende seizoen

Zoals u wellicht weet uit vorige mails van CAANS-Ottawa, heeft het bestuur u gevraagd of u mogelijk geïnteresseerd zou zijn om deel te nemen aan een avond-vullend literair programma, dat we “Het mooie van onze moerstaal” genoemd hebben.  Het blijkt nu dat er enige verwarring is geweest wat betreft de reacties op deze oproep voor deelnemers. Eén persoon had positief gereageerd rechtstreeks naar Hans Blokpoel, maar anderen hadden positief gereageerd door Odile Waslander te mailen. Nog weer anderen hadden mondeling een bevestigend antwoord gegeven.

Dus, in tegenstelling tot een eerdere conclusie dat er niet voldoende belangstelling bestond voor Het mooie van onze moerstaal, blijkt dat wèl het geval te zijn. Het programma voor de rest van het 2017-2018 seizoen is intussen ingevuld, maar in het begin van het 2018-2019 seizoen willen we alsnog een literaire avond organiseren en zullen daarom weer bij u aankloppen voor deelnemers.


Maart of begin april: “Dutch painters in the golden age at home and abroad”. Mary Nash geeft een voordracht over een aantal Nederlandse schilders uit de 17e eeuw en welke invloed zij hebben gehad niet alleen in Holland, maar ook in het buitenland. In het Engels.

Donderdag 10 mei: Joke van Leeuwen: “De Onervarenen“, lezing georganiseerd door CAANS National en gesponsord door de Nederlandse Taalunie. In het Nederlands
We willen ook graag van u vernemen of u iemand kent die misschien een geschikte voordracht zou kunnen geven. Dat kunt u natuurlijk ook zelf zijn.


U kunt ons bereiken via de e-mail adressen van Odile Waslander odilew@sympatico.ca en Anneke Cuylits acuylits@magma.ca  (co-voorzitters CAANS).

Bestuur:

Co-voorzitters: Odile Waslander en Anneke Cuylits
Penningmeester en communicatie: Frank Mourits
Contact CAANS National: Hans Blokpoel
Contact CAANS Montreal: Margot Grimes
Oud-voorzitter en adviseur: Martien de Leeuw

We hopen u te zien op onze CAANS-Ottawa lezingen en kijken uit naar een gevarieerd en succesvol jaar.

Met vriendelijk groet,
Odile Waslander

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright

Copyright @2015 Caans-Acaen.ca. All Rights Reserved.