Copyright

Copyright @2015 Caans-Acaen.ca. All Rights Reserved.

Vancouver Chapter

Vancouver Chapter 2017-05-09T16:45:41+00:00

pict01Once a month, CAANS-Vancouver organizes an evening meeting for its members to focus on a specific topic. A guest speaker (either a visiting lecturer from the Netherlands, one of the members themselves or any distinguished person with expertise in the Dutch cultural realm who is visiting, living or working in the Vancouver area) presents a lecture, sometimes accompanied by slides or other illustrative material, after which discussion follows. Topics are wide-ranging.


 

Tot ons genoegen delen we U mede dat op

donderdag 18 mei a.s. (de 3de donderdag i.v.m. de Conferentie in Toronto) om 19:30 uur op
1099 Sitka Square te Vancouver de Belgische schrijver Erik Vlaminck  zal spreken over

“De kolonie van Geel: een historische terugblik”

Sedert de 13de eeuw worden in het Belgische stadje Geel ‘geesteszieken’ opgevangen. Die opvang vond plaats bij boeren en burgers, men zou het later ‘gezinsverpleging’ gaan noemen. Het opvangmodel was heel lang uniek en het stond wereldwijd model voor tal van aanpassingen aan de psychiatrische zorgverlening in de tweede helft van de 20ste eeuw.
Erik Vlaminck schrijft autobiografisch geïnspireerd proza en toneel, waarin hij zijn ervaringen in de psychiatrische verpleging en de zorg voor thuislozen verwerkt. De psychiatrie van Geel speelt een rol in zijn roman ‘Brandlucht’, dat speelt in Ontario, Canada.
Erik Vlaminck is één van de belangrijkste vlaamse schrijvers van het ogenblik.
Hij doceert aan de Schrijversacademie in Antwerpen en is voorzitter van de Vlaamse Auteursvereniging.


Ook hebben wij het grote genoegen u te kunnen mededelen dat er dit jaar weer een Potluck dinner zal plaats vinden, en wel op zondag 23 juli vanaf 4 uur in huize Timmer, gehost door Jan en Vanessa Timmer. Vergeet U niet de datum alvast op uw kalender te zetten!!!! Meer informatie volgt later.


Op zaterdag 13 mei zal de eerste fietstocht plaats vinden van de Dutch Bicycling Club, in Richmond dit keer, geörganiseerd door Adriana Zylmans. Voor meer informatie en registratie email azylmans@telus.net


In Memoriam:

Tot ons verdriet delen wij u mede dat op 26 april ons medelid Dick Kouwenhoven overleden is. Hij  heeft veel bijgedragen aan de nederlandse gemeente in Vancouver, en zal door een ieder die hem gekend heeft zeer worden gemist. Wij wensen Clara en de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.


Op 13 april j.l. sprak voor ons Alexandra (Aliki) Didden over ‘Nederlanders in Zuid Korea zowel in het verleden als in het nu’. Hier volgt een verslag over het deel van haar lezing waarin zij spreekt over de eerste Nederlanders in Korea.

Na haar inleiding over de geschiedenis van Korea gaan we nu naar de 17de eeuw, tijdens de Choson dynastie (1395-1910), dat het huidige Noord en Zuid Korea omvatte, en dat zeer gesloten was qua buitenlandse politiek, waardoor het de bijnaam ‘The Hermit Kingdom’ kreeg.
Hendrick Hamel uit Gorinchem (1630-1692), werkende als zeevaarder voor de VOC, stapt in 1653 in Batavia aan boord van het jacht de Sperwer met bestemming Deshima, de Nederlandse handelspost bij Nagasaki in Japan.
Door een storm raakt het schip uit de koers en lijdt schipbreuk op de rotsen van een toen onbekend eiland, dat hij Quelpaert noemt, het hedendaagse Jeju eiland in wat nu Zuid Korea is. Van de 64 opvarenden overleven 36 de schipbreuk.
Hun aankomst veroorzaakte veel oproer en de plaatselijke prefect van Jeju stuurde bericht naar het hof in Seoul met de vraag wat hij met deze mannen moest doen.
Nu bleek er nog één andere Nederlander in Korea te wonen, die al in 1827 voet aan wal had gezet, Jan Jansz Weltevree geheten, die zich daar intussen had gevestigd met een Koreaanse vrouw en nu Pak Yeon heette, en tamelijk aanzien had binnen het hof van Seoul. Hij fungeerde nu als tolk.
Het strikte isolatiebeleid van Choson (Korea) betekende dat ‘gevangenen’ het land niet mochten verlaten, maar het beleid citeerde wel dat de opvarenden een relatief “normaal” leven mochten leiden.
De bemanning werd overgebracht naar Seoul waar met behulp van Weltevree een poging werd gedaan om de koning te overtuigen van hun vrijlating, zodat ze terug konden naar hun vrouw en kinderen. De koning weigerde echter gehoor te geven aan dit verzoek.
Na een opstootje, veroorzaakt door twee bemanningsleden van Hamel, werden ze in 1657 verbannen uit Seoul en overgebracht naar de Jeolla provincie.
Van 1659 tot 1663 was er sprake van een aanhoudende hongersnood in de Jeolla provincie, waardoor de inmiddels nog 22 levende bemanningsleden werden verspreid over meerdere plaatsen. 12 bemanningsleden werden overgeplaatst naar een havenplaats, het hedendaagse Yeosu. Van deze 12 bleven er uiteindelijk maar 8 over, die inzagen dat ze in een ideale situatie terecht waren gekomen om te ontsnappen. Ze verzamelden provisie en kochten een bootje van een lokale visser. Op 4 september 1666 vaarden ze uit, om 4 dagen later gevonden te worden door Japanse vissers rondom de Goto eilanden. Na wat diplomatiek getouwtrek tussen Japan en Korea werden Hamel en zijn bemanning overgebracht naar Deshima, waar de Nederlandse handelsmissie gevestigd was.
Na 13 jaar was het hen eindelijk gelukt te ontsnappen uit Choson!!!

Na zijn ontsnapping schreef Hendrick Hamel een journaal over zijn tijd in Korea en alle ontdekkingen die hij daar had opgedaan. Dit werk:
‘Verhaal van het vergaan van het jacht de Sperwer   En van het wedervaren der schipbreukelingen op   het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk’ was de eerste officiële beschrijving door een Westerling van Korea (Choson). Dit gaf andere handelsnaties meer inzicht wat betreft handel met Korea alsmede inkijk in het dagelijks leven van Koreanen.

Vandaar dat Hendrick Hamel tot vandaag de dag een belangrijk persoon blijft wat betreft de geschiedenis van Korea.  Zowel in zijn geboortestad Gorinchem als in de Koreaanse stad Yeosu (vanuit waar hij ontsnapte), zijn er museums gewijd aan zijn leven en zijn ervaring in Korea.  Ook over Weltevree wordt nog steeds gesproken, hij kreeg zelfs een eigen, al dan niet enigszins geflopte, musical “Pak Yeon with Blue eyes”.
Voor geïnteresseerden volgt hier meer info, o.a. een link naar zijn eerder genoemde journaal.

https://ia902606.us.archive.org/31/items/verhaalvanhetver11467gut/11467-8.txt

https://archive.org/details/verhaalvanhetver00hame

http://www.hendrick-hamel.henny-savenije.pe.kr/holland14.htm


En vergeet U niet dat Uw lidmaatschap in januari betaald moet worden aan René Mutsaerts. Op de vergadering en ook natuurlijk altijd met een postzegeltje erop met de post!! De cheque dient uitgeschreven te worden aan CAANS.

Gewoon lidmaatschap$45 pptwee personen $65
65+$40 pptwee personen $60
Student$25

René Mutsaerts
302 – 1972 Bellevue Avenue, West Vancouver,   B.C.  V7V 1B5
Tel. 604-926-2649


We hopen velen van U te zien bij de volgende bijeenkomsten en vergeet U niet de data in Uw agenda te schrijven.

Namens CAANS,  Annette Dorrepaal

Print Friendly, PDF & Email