Vancouver Chapter

Vancouver Chapter2019-01-05T18:18:46+00:00

pict01Once a month, CAANS-Vancouver organizes an evening meeting for its members to focus on a specific topic. A guest speaker (either a visiting lecturer from the Netherlands, one of the members themselves or any distinguished person with expertise in the Dutch cultural realm who is visiting, living or working in the Vancouver area) presents a lecture, sometimes accompanied by slides or other illustrative material, after which discussion follows. Topics are wide-ranging.

 


Beste leden:

Allereerst onze allerbeste wensen voor een een Gezond en Gelukkig 2018!!! En hopenlijk gaan we samen weer een interessant jaar tegemoet!

Onze eerste bijeenkomst zal plaats vinden op

donderdag 17 januari 2018 vanaf 19:30 uur op 1099 Sitka Square te Vancouver

Wij zullen een documentaire vertonen getiteld

„De Allereerste Koning”

Met een inleiding door Drs Annette Dorrepaal.

200 jaar koninkrijk: in 2013 werd gevierd dat, na de bezetting door de Fransen, Nederland in november 1813 onafhankelijkheid verkreeg en een eenheidsstaat werd. Daarnaast kregen de Nederlanden een monarch als soeverein vorst, Willem I der Nederlanden, die in 1815 koning van het Koninkrijk der Nederlanden werd.
Maar onze eerste koning was een fransman!! Lodewijk Napoleon, Louis Napoléon, een broer van keizer Napoleon Bonaparte.
Wie was die koning eigenlijk en wat heeft hij voor Nederland betekend? Hij is altijd in de doofpot gestopt (door de Oranjes?) maar misschien heeft hij toch meer voor Nederland gedaan dan wij eigenlijk weten of willen toegeven?


Dit jaar zal er weer een jaarvergadering plaatsvinden en wel op

donderdag 14 februari a.s. vanaf 19.00 uur (op 1099 Sitka Square te Vancouver)

Let wel!!
De zaal gaat open om 7 uur en we beginnen precies om 7:30 met de vergadering,
zodat we om 8 uur met het „culturele” (en leukere) gedeelte van de avond kunnen beginnen.

Als voorbereiding op het nieuwe verenigingsjaar dienen voorstellen voor nieuwe bestuursleden, getekend door het voorgestelde lid en tenminste twee andere leden, uiterlijk 24 januari a.s. een van de bestuursleden te hebben bereikt.


En vergeet niet dat Uw lidmaatschap in januari betaald moet worden aan René Mutsaerts. Op de vergadering en ook natuurlijk altijd met een postzegeltje erop met de post!! De cheque dient uitgeschreven te worden aan CAANS.

Gewoon lidmaatschap$45 pptwee personen $65
65+$40 pptwee personen $60
Student$25

René Mutsaerts
302 – 1972 Bellevue Avenue, West Vancouver,   B.C.  V7V 1B5
Tel. 604-926-2649

Print Friendly, PDF & Email

Copyright

Copyright @2015 Caans-Acaen.ca. All Rights Reserved.