Newsletter
April/Avril 2006

Editorial - Timetable, CAANS conference, York Univ., May 27-28, 2006 - Call for papers: Journal issue on “around Rembrandt” - Reports from chapters: Montreal - Vancouver - From the Journals: Flanders - Septentrion - Dutch Crossing - A new history of Dutch and Flemish Literature - Rembrandt at 400: exhibition at Cornell University - DVD Rembrandt 400 jaar - AANS

Editorial
by basil kingstone

An encouraging story from Amsterdam: a public figure made a racist statement, and another public figure rebuked him. The first was Frits Bolkestein, former Liberal party leader and European commis-sioner, who said on TV that he wouldn’t like to see a Muslim become mayor of Amsterdam, because that “could involve certain risks.” The present mayor of Amsterdam, Job Cohen, was on the same show a week later and replied that one deputy mayor, Aboutaleb, had worked hard to restore calm after the murder of Theo van Gogh and that he would be happy to see the deputy become the first Muslim mayor of the city. That reply, says the article (Septentrion 2006:1, p.82) was typical of Cohen: polite, patient, but outspoken when needed. A former president of the University of Maastricht and minister of Justice, among other posts he has held, he is exactly the sort of man who in past centuries would have been a regent of the country. He understands that the Netherlands is a country composed of minorities who each live up to their “identity raised to the level of an ideal” - while leaving others alone.

CAANS/ACAEN
Annual meeting, 27-28 May 2006
York University, Toronto
Programme
Accolade Project West, Room 002

A York U campus map can be found on this website:
http://www.yorku.ca/web/futurestudents/map/keele_map.html

                                                               

 Saturday 27 May

 9.15 President’s words of welcome: Michiel Horn (York University)

 9.30 - 10.00  Marianne Brandis (Stratford, ON): “Autobiography in Dutch and English: the bilingual self-life-writing of Madzy Brender a Brandis.”

10.00 - 10.30  Linda Feldman (University of Windsor): “Gift-wrapping the enemy: Leon de Winter and the repackaging of childhood trauma.”

10.30 - 11.00  Coffee break

11.00 - 11.30  Timothy Nyhof (Dutch-Canadian Society of Manitoba, Winnipeg, MN): “The amazing adventures of Klaas de Jong.”

11.30 - 12.00  Jan Hesseling (Netherlands Consul-General, Toronto): “De Koenigs affaire: een beknopte geschiedenis en recente ontwikkelingen.”

12.00 - 13.15  Lunch

13.15 - 13.45  Paul Laverdure (Yorkton, SK): “Father Achille Delaere: a Flemish priest and the origins of the Ukrainian Catholic Church in western Canada.”

13.45 - 14.15  Christian Roy (Longueuil, QU): “Entre pacifisme et personnalisme: Bart de Ligt et le grand jeu de l’antimilitarisme hollandais parmi l’intelligentsia parisien du milieu des années 1930.”

14.15 - 14.30  Coffee break

14.30 - 16.00  Annual business meeting

17:30 - 19.00  Reception at the residence of the Netherlands Consul-General, 9 Castle Frank Road

after 20.00  Dinner - restaurant to be announced


Sunday 28 May

10.45 - 11.15  Coffee break

11.15 - 11.45  Augustinus Dierick (University of Toronto): “Purloined icons: Dutch 17th-century painters in some recent world fiction.”

11.45 - 12.15  Inge Genee (University of Lethbridge): “What’s in a name? Dutch names in English-speaking Canada.”

12.15 - 13.30  Lunch

13.30 - 14.00  David A. de Witt (Agnes Hetherington Gallery, Queen’s University): “Rembrandt and the impact of the Remonstrant conflict on art in the northern Netherlands.”

14.00 - 14.30  Sander Zweers (University of Waterloo): “The art of acting: Hans van den Bergh’s Stars in the sky.”

14.30 - 15.00  Coffee break

15.00 - 15.30  Patricia Vervoort (Lakehead University): “Where’s the Dutch in the Dutch Colonial style house?”

15.30 - 16.00  Jacques Pauwels (Toronto): “The origins and meaning of the term ‘Belgium’.”


SPECIAL ISSUE OF OUR JOURNAL - CALL FOR PAPERS

In the context of the commemoration of the 400th anniversary of Rembrandt's birth, the Canadian Journal of Netherlandic Studies is planning a special issue on "The Low Countries in the 17th century."

The Editors are aiming for an informative and colourful, varied and well illustrated text covering a broad range of topics highlighting social, cultural and political aspects of the Dutch Golden Age. Discussions of daily life, artistic, intellectual and scientific issues, foreign views of 17th century Holland, relations between the United Provinces and the rest of the world, questions of population, health and welfare, religion, trade and commerce, forms of governance, individuals and associations ... these are only a few of the possible topics the editors would like to see discussed.

While the issue aims to provide well researched and well written articles, it is intended to address a GENERAL public. It is NOT intended to provide a forum for typical academic scholarship, but rather to bring into focus the "World around Rembrandt."

The Journal will accept articles written in Dutch, English and French. Deadline for submission of proposals: September 1st, 2006. Completed articles - upon acceptance - should be received by April 1st, 2007. The Special Issue is to appear in 2007.

Please submit PROPOSALS only, to either of:

Gus Dierick
66 Alwington Avenue
Kingston, Ontario, Canada K7L 4R3


Ton Broos
Department of German, Dutch and Scandinavian
University of Michigan
812 E. Washington
Ann Arbor, MI 48109
USA

NEWS FROM CHAPTERS

MONTREAL

Wij begonnen ons 2005/06-jaar op 15 september met een leuke Vlaamse film: Iedereen beroemd van de regisseur Dominique Deruddere, welke in 2000 genomineerd werd voor een Oscar. Het was inderdaad een comedie, en het meiske zong heus wel aardig, maar het kostte de vader veel verbeeldingskracht om dit naar voren te kunnen brengen! Dit was alweer een heel goede bijdrage om de “:noorderlingen” onder ons weer de humor uit het zuiden beter te laten begrijpen. Heel leuk en heel nuttig, zeer gewaardeerd.

Op 3 October, weer op de gebruikelijke McGill-plaats, kwam Barber van de Pol ook bij ons langs om haar voortreffelijke voordracht te geven over Lieve Erasmus, haar boek waarin zij met hem door Noord-Europa reisde. Als de grootste geleerde van zijn eeuw had hij persoonlijke contacten met de paus en verscheidene vorsten alswel met andere geleerden. Zijn invloed op het Nederlandse leven is nog steeds kenbaar, maar ook nog in vele andere culturen.

De Tweeling van de regisseur Ben Sobogart, naar het gelijknamige boek van Tessa de Loo, werd ons op 20 October gepresenteerd door onze voorzitter. Nadat Lotte en Anna op zesjarige leeftijd van elkaar worden gescheiden, door de dood van hun ouders, groeiden zij wel ver van elkaar op. Lotte, in Nederland, verloofde zich met een joodse jongeman en Anna, in Duitsland, trouwde met een SS’er uit Oostenrijk, die beide de oorlog niet overleefden. Toen de zusters elkaar na de oorlog terug vonden, was het erg moeilijk en ook wel te laat. Een zeer ontroerend verhaal.

Wij waren gelukkig dat Dr. Arthur Eyffinger in Montreal op vacantie was en ons kon vertellen over Het Vredespaleis en Den Haag als hoofdstad van internationaal recht. Dr. Eyffinger heeft een bijzondere aantrekking tot internationaal recht en speciaal tot Hugo de Groot. Het Vredespaleis paste daar dus wel in en hij heeft daar ook een interessant boek The Trusteeship of an Ideal over geschreven. Als de bibliothecaris van het Internationaal Gerechtshof kon hij nu dus alles vertellen, vanaf de conferentie in1899 door Tsaar Nicolaas II in Den Haag, waar alles mee begon, tot de huidige zaak tegen Milosevic. Heel interessant!

Tot besluit van ‘t jaar 2005 kijken wij uit naar de bijeenkomst traditiegetrouw bij Pieter Sipkes, Onder de Koepel in Verdun, op 11 december. Heel veel dank aan onze gastheer. Het is met het schrijven van dit rapport, nog niet zover, maar alle leden zullen als gewoonlijk erg genieten van dit gezellig samenzijn!

Voor al onze medeleden van CAANS wensen wij een voorspoedig en gezond 2006, of zoals dat hier heet: à la prochaine!

Jan Beckman.

P.S. Unfortunately Jan suffered a stroke last week and is partially paralyzed. We wish him a speedy recovery.
The Montreal Committee


VANCOUVER
Tot onze droefheid overleed, toch nog onverwacht, op 29 december 2005 ons medelid mevrouw Lida Smulders. Wij zullen haar erg missen. Er vond een “Celebration of Life” plaats op 5 januari om 2 p.m in de Victory Memorial Hall op 148th en King George Highway in Surrey.

Tot onze grote droefheid is ook ons medelid Marc Verschueren overleden. Marc was ons enige belgische lid, geboren en getogen in Antwerpen. In de jaren 60 kwam hij naar Canada om aan UBC te werken, waar hij ook zijn vrouw Valerie ontmoette. Hij had veelzijdige interesses , o.a. astronomy en apprecieerde de lezingen en de vriendschap bij Caans. Wij zullen hem erg missen.

Op donderdag 8 december 2005 sprak voor ons Dr. Erik Kwakkel over “Wie schreef de oudste Nederlandse zin? Hebban olla vogala in cultuur-historisch perspectief”.

De vroegste sporen van de Nederlandse taal zijn de bekende verzen “hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu” (‘Alle vogelen zijn nesten begonnen behalve jij en ik; waar wachten we nog op?’). De woorden zijn geschreven op een lege bladzijde van
Bodley 340, een middeleeuws handschrift met Angelsaksische preken dat tegenwoordig wordt bewaard in de Bodleian Library te Oxford. De verzen werden kort voor 1100 in het boek genoteerd door een inwoner van het klooster Sint Andrew in de zuidengelse havenstad Rochester, waar de prekenbundel in de bibliotheek stond opgesteld. Tot dusver was onduidelijk waarom deze kopiist uit de Lage Landen aan de overzijde van het kanaal woonachtig was en waarom de verzen in een Angelsaksisch boek werden genoteerd. Deze lezing geeft antwoord op die vragen.

Het eerste deel van de lezing is gewijd aan het handschrift waarin de Oudnederlandse verzen zijn te vinden. In het boek wordt een groot aantal zogenoemde probatio pennae, ‘pennenproeven’, aan getroffen, kleine stukjes tekst die lukraak door kopiisten werden genoteerd om de pen uit te proberen. De meeste hiervan dateren uit de late elfde eeuw. Eén aantekening steekt boven het maaiveld uit daar zij ook in het Nederlands is gesteld: boven het Angelsaksische casere noteerde een dertiende-eeuwse kopiist het Middelnederlandse equivalent keysere (keizer), vermoedelijk omdat hij moeite had het voor hem vreemde Angelsaksische schrift te ontcijferen. Het handschrift Bodley 340 telt dus niet een maar twee Nederlandse aantekeningen, een gegeven dat tot nu toe niet bekend was.

Verschillende kopiisten in Bodley 340 zijn op basis van hun schrift te lokaliseren op het continent, en in het tweede deel van de lezing wordt ingegaan op deze op het eerste gezicht vreemde observatie. De pennenproeven, waaronder ook de Oudnederlandse verzen zijn te rekenen, zijn in het handschrift genoteerd door monniken die in het kielzog van Willem de Veroveraar de boot naar Engeland namen om daar de kloosters te versterken. In Rochester bevonden zich verschillende van deze continentale geestelijken, zo blijkt als op de laat-elfde-eeuwse geschiedenis van de priorij in Rochester wordt ingegaan. Op basis van een aantal twaalfde-eeuwse historische documenten uit Sint Andrew blijkt dat er inderdaad Normandische geestelijken in Rochester aanwezig waren: in 1083 arriveerde er een groep van 22 Normandische benedictijner monniken, kort daarna gevolgd door een veertigtal andere geestelijken. Daaronder was zeer waarschijnlijk de persoon die kort na aankomst de Nederlandse verzen zou noteren.

De weinige Engelstalige geestelijken die nog ter plaatse aanwezig waren werden na aankomst van de nieuwe bewoners het klooster uitezet, waarna de Normandiërs begonnen aan de wederopbouw van de gemeenschap. Een van de eerste dingen die ze deden was het op orde brengen van de bibliotheek. Er werden vele nieuwe boeken vervaardigd, met de hand, en af en toe moest dus de pen worden uiteprobeerd. De continentale kopiisten namen daarvoor hun toevlucht tot boeken die ze toch niet konden lezen, dat wil zeggen: de reeds aanwezige Engelse boeken. Zo is dus te verklaren dat de oudste Nederlandse literatuur achterin een bundel Angelsaksische preken is te vinden. Meer weten? Het onderzoek dat aan deze lezing ten grondslag ligt is gepubliceerd in Erik Kwakkel, “Hebban olla vogala in historisch perspectief,” Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 121 (2005), 1-24. Heel hartelijk dank Erik voor de interessante lezing.

Afgelopen maand heeft Ingeborg van Driel over de Nederlandse spelling gesproken. In vergelijking met bijvoorbeeld Engels en Frans, vertoont de Nederlandse spelling merkwaardige trekjes. Terwijl de spellingen van de Engelse en Franse taal zelden of nooit grote veranderingen ondergaan, lijdt de Nederlandse spelling aan een bonte reeks van 'verbeteringen' op kosten van de belastingbetaler.

Taal is een complex fenomeen waarin (vaak redeloze) emoties een grote rol kunnen spelen (denk bijvoorbeeld aan de taalstrijd tussen Vlamingen en Walen, Canadese francophonen en anglo-phonen; de wijze waarop individuele sprekers van een zelfde taal elkaar beoordelen via woord-gebruik en 'accent'.). Bij het produceren/consumeren van een geschreven tekst spelen dergelijke emoties ook een fascinerende rol. Enerzijds leiden 'spelfouten' de lezers aandacht af van de tekst die ze voor zich hebben, anderzijds vertonen de schrijvers van een tekst een zekere mate van 'spelangst': het vermijden van bepaalde woorden, uitgebreid gebruik maken van de spell checker, dwangmatig 'proofreaden', etc. Een geschreven stuk zonder spelfouten wordt als meer geloof-waardig ingeschat dan een een stuk dat wemelt van spelling-idiosynkrasieën!

De geschiedenis van de Nederlandse spelling is vol verrassende wendingen. Tot het begin van de 19e eeuw bestond er geen vaststaande spelling. Het gebruik van het Latijnse alphabet (niet altijd geschikt voor het weergeven van de Nederlandse klanken) en regionale (uitspraak)verschillen maakten dat men talloze woord-varianten tegen kwam: buiten: bu(y)te(n), buten, bueten; ik, ick, etc). De Spelling Siegenbeek (Leids hoogleraar) was de eerste officiele poging om orde in de (vermeende?) chaos te brengen (o.a. wat betreft de de ch/g problematiek: klagt, berigt, gebragt werden de norm, etc.). De Siegenbeek spelling werd verplicht gesteld voor het onderwijs. Na het verdwijnen van het uiteraard niet populaire Franse Staats Bewind (1815) ontstond een verlangen naar een officieel eigen Nederlands Woordenboek.

In 1863 lanceerden De Vries en Te Winkel hun Ontwerp Spelling, een leidraad voor dit komende woordenboek (het zgn Wetenschappelijke Woordenboek werd tenslotte pas in 1998 verwezen-lijkt!). De beide geleerden tobden met de problematiek die nu nog steeds aan de orde is: spelling van samenstellingen, afbreken van woorden aan het eind van een regel, 'bastaardwoorden' (=woorden ontleend aan een 'vreemde taal'). De problematiek 'g of ch?' werd afdoende geregeld evenals het gebruik van eu of ui.

Vanuit hun ivoren toren grepen De Vries en Te Winkel vaak terug naar het 'etymologische principe', de historische achtergrond van een woord (bv kool = 1. brandstof; 2. een groente; derhalve: kolen meervoud van kool/brandstof en koolen mv van kool/groente). Uiteraard waren deze subtiliteiten te gecompliceerd voor het 'gewone volk'!

In 1894 kwam de middelbare schoolleraar Kollewijn met de praktische mededeling dat de Nederlandse spelling 'te moeilijk' was: na 1000 uren van spellingonderricht kon het gemiddelde kind nog steeds niet correct spellen. Kollewijn kwam met het praktische idée om de eind-verdubbelingen uu, aa, oo te schrappen: paraplu, na, zo (de –ee blijft echter bestaan: zee).
Pas in 1934 werd deze spelling door Onderwijs Minister Marchant geaccepteerd, pas in 1947 werd een en ander officieel doorgevoerd.

In 1954 kwam de Nederlands-Belgische Woordenlijst van Van Haeringen en Blanquaert uit. Nu kwamen, gebaseerd op 'gevestigde woordbeelden' in onze hersenen, de termen voorkeur- en nakeurspelling in gebruik (voorkeur acteur, nakeur akteur; voorkeur vakantie, nakeur vacantie; echter bij andere woorden, bv. komplot en cachot, geen keuze mogelijk…!) De Nederlandse en Belgische regeringen stonden de nakeurspellingen niet toe in ambtelijke stukken en onderwijs.
De wilde zestiger jaren brachten de commissie Pee Wesseling: voorstel tot de zgn odeklonje spelling -- schrijf zoals je spreekt: sijfer, nivo, Belgies, makkelik. Zelfs hij vindt zou moeten sneuvelen voor hij vint!).

De regeringen zagen zich genoodzaakt deze spelling even terzijde te leggen. Uiteraard 'moest er toch iets gedaan worden': in 1980 werd, ter bevordering van de (ontwikkeling van de) Nederlandse taal, de Nederlandse Taalunie opgericht (Nederland+Belgie+corresponderend lid Suriname). In 1985 kwam uit deze Unie een Spellingswerkgroep voort die o.m. een 'gematigde hervorming’ van de bastaardwoorden voorstond: wel kultuur, akku, aksent, ekologie, etc. maar niet tiepies, sjofeur, twalet.

In 1995 presenteerde de Unie het eerste zgn Groene Boekje dat 'minder speling in de spelling' voorstond. Het geheel werd met veel kritiek en gehoon ontvangen. Bijvoorbeeld: in de meest voorkomende Nederlandse uitspraak is een tussen -n- niet waar te nemen. Bijvoorbeeld: is het hordenloop of hordeloop? Aangezien wij bij horde(n)loop ons een baan met meer dan 1 horde voorstellen(?), spellen wij hordenloop; Koninginne(n)dag? – we hebben maar 1 koningin (!?) dus geen -n-: Koninginnedag; weide(n)bloem? -- wij stellen ons 1 wei met vele bloemen voor: weidebloem; besse(n)sap? -- 1 bes is genoeg om sap te produceren (!): bessesap. Maar andere regels gelden wanneer we te maken hebben met een koppeling van twee verschillende 'rijken': (bv van dierenrijk en plantenrijk) – dan nooit -n-: paardebloem; en volgens identieke (?) redenering: paddestoel!!)

Het Groene Boekje wordt elke 10 jaar (!) herzien en aangepast. In 2005 verscheen het tweede Groene Boekje. Meer kritiek! Om ons weer te beperken tot de tussen –n-: enkele van de bovenstaande 'oplossingen' werden gecorrigeerd: schrijf altijd een -n- koninginnendag, bessensap, paardenbloem, etc. Maar wanneer het meervoud van het eerste woord van de samenstelling zowel een -s als een -n kan vertonen, dan geen tussen -n-: hordeloop, weidebloem (want hordes en horden; weides en weiden!) . (Uiteraard is het hier de vraag of iedere Nederlandse taalgebruiker weet of er wel dan niet twee meervoudsvormen van een bepaald woord bestaan!)

De nieuwste officiele spelling gaat in op 1 augustus 2006, verplicht voor onderwijs en regeringsdocumenten. (Voor meer info over de nieuwste spelling hervormingen: bezoek de website van de Ned. Taalunie: taalunieversum.org/taalunie). De gewone burger is (gelukkig!) 'vrij' in zijn schriftelijk doen en laten – maar wat als de 'gewone burger' een belangrijk document moet produceren? Hoe de bovengenoemde 'geloofwaardigheidsfactor' in te calculeren? ) De nieuwste regels hebben geleid tot wat genoemd wordt een 'spellingboycot': de belangrijkste kranten (uitzondering Telegraaf), tijdschriften en de NOS houden vast aan het Groene boekje uit 1995 (inclusief de zotte regels???).

Het Genootschap Onze Taal is nu bezig een Wit Boekje samen te stellen met het doel de spelling begrijpelijker en eenvoudiger te maken (Website: www.onzetaal.nl -- Uw medewerking wordt door het Genootschap op prijs gesteld!)

Tenslotte …..Vragen: Waarom is er geen 'rust' in de Nederlandse spelling? Waarom worden de taalgebruikers zelf niet geraadpleegd? (Zelfs de onderwijzenden en 'beroepschrijvers' staan buiten spel!) Gegeven een taalgroep van 'slechts' 22 miljoen sprekers, waar komt die op landspolitiek gebaseerde spellingregeldrang vandaan?

Het was als vanouds weer zeer interessant en leerzaam. Dank je enorm voor al je werk Ingeborg!

(Met dank aan Leo Heilbron die zo vriendelijk is geweest de belangrijkste spelfouten te corrigeren).

Doeschka Timmer


FROM THE JOURNALS

FLANDERS

Issue no. 68 (Dec. ‘05 - Jan. - Feb. ‘06) talks as usual about achievements both at home and abroad. To take the arts first, in Turkey, Flemish archeologists are unearthing the exceptionally well preserved Hellenistic and Roman city of Sagalassos in the southwest, and Pessinous, important for even longer (from the 8th century BC on), in the west. Today scientists piece together from what they find at these sites the life of whole regions in ancient times. At home, Luk Perceval, the founder (in 1984) of the Blaue Maandag theatre company, is producing plays in theatres all over Germany. The artist known as Panamarenko, ever since 1968, has been creating all sorts of vehicles and flying machines with various methods of propulsion (he maintains that about 90% of them will actually go if people figure out how). His unique contraptions symbolise the desire to ignore the rules of art and science, to explore, to free our imaginations. There is currently a retrospective of his work at the Royal Museum of Fine Art in Brussels. In the field of design, we meet Dirk Bikkembergs, who made uniforms for sports teams part of the fashion world. .

Flemish business also, of course, thinks international. Janssen Pharmaceutica is a subsidiary of Johnson and Johnson and does much of that conglomerate’s research; its CEO is from India. Option, which designs, develops and manufactures wireless data cards for laptops, exports a great deal to Britain. The trick in this field is to know what innovation is needed tomorrow. The same is true for SCIA, a company which develops software for computer-aided engineering in the construction industry and can localize both by conforming to national building standards and by translation into other languages. This company is 30 years old. I note that every artist and company featured in this issue has been working for a long time, there are no overnight sensations. But to keep any undertaking going, innovation is needed, and the government has launched programs to attract 20,000 researchers - programs called, surprisingly, by ancient names: Odysseus and Methusalem. And lest anyone should think the Flemish are entirely wrapped up in the ultra-modern, we read about one of the projects for sustainable growth by more traditional means that Flemings are involved with, in the rest of the world: a women’s cooperative in southern Chile that grows carnations.SEPTENTRION

En tête du nº 4 de 2005, nous lisons des réflexions de l’auteure française Élisabeth Barillé sur un mai fort froid à Amsterdam, sur le Vondelpark, sur la mer, et sur les moeurs des Françaises en matière de déshabillage public (elles sont très conservatrices). Deux auteurs néerlandais figurent aussi dans ce numéro. Oscar van de Boogaard (né en1964) prêche la libération de la routine et l’ouverture à l’amour heureux. Marja Brouwers (née en 1948) a justement des réserves au sujet de ce culte de la liberté. Elle vient de publier son quatrième roman, Casino, 500 pages où une description plutôt grinçante de la chasse au bonheur à notre époque alterne avec des réflexions philosophiques sur le destin, inspirées des Grecs anciens. Bon nombre de ceux qui n’ont pas redécouvert cette sagesse-là, et “qui ne se satisfont pas ou plus de la religion traditionnelle et encore moins des multiples formes d’un ésotérisme irrationnel,” se tournent vers Spinoza. Celui-ci ne nous offre pas un salut facile, car Dieu n‘est pas “Quelqu’un qui nous chérit” et la science n’est pas là pour servir nos plaisirs: l’esprit humain fait partie de l’intellect de Dieu, la science nous montre les faits émerveillants de la réalité.

La sculptrice Berlinde de Bruyckere (née en 1964) voit la réalité bien en face et ne la trouve pas merveilleuse: femmes nues vulnérables (en cire) qui se cachent sous des couvertures (réelles) chevaux morts à la guerre (avec crin véritable), hommes nus en position de crucifiés. En somme, elle est chroniqueuse du XXe siècle de mauvaise mémoire; prions que le XXIe sera différent. Dans les beaux-arts, on essaie déjà de les distinguer. Le compositeur Peter Swinne (né en 1964) est vu comme à cheval sur les deux: sa conscience de l’histoire musicale telle que nos conservatoires l’enseignent, et son usage des formes classiques, appartiendraient au XXe, tandis que son usage de l’ordinateur comme outil de composition, et la flexibilité des formes (y compris la place laissée au hasard, la musique stochastique), sont des traits du XXIe.

Un autre article constate des différences entre les décisions des gouvernements belge et néerlandais pour alléger les difficultés financières de la sécurité sociale. Chaque pays y apporte des remèdes utiles, mais ils sont lents à se copier. Il y a pourtant un domaine où les deux pays font la même démarche: ils encouragent une industrie du vin. Un article sur les crus qu’on a créés est accompagné de quelques poèmes à la louange de ce produit.

Le premier numéro de 2006 parle de deux auteurs: W.F. Hermans et ErickVlaminck. Hermans prétend écrire parce qu’enfant, il n’a jamais été écouté par ses condisciples “abrutis” - son but est de forcer les gens moyens à penser, “pénétrer leur cerveau comme une tumeur.” Selon lui, on ne peut pas connaître la réalité, et il répand cette opinion “avec vitalité et humour.” Son roman La chambre noire de Damoclès paraîtra en version française chez Gallimard en mai. Un autre article rappelle son De tranen der acacia’s (1949), où Hermans montre le côté sensuel de Bruxelles. Il est frappant que les auteurs flamands n’aiment pas cette ville et en parlent peu, surtout pas de ce côté-là. Erik Vlaminck, lui, ne rejette pas le réalisme; au contraire, il a composé un cycle de six volumes de portraits de la vie flamande, marqués d’empathie mais aussi de distanciation.

L’Institut Néerlandais à Paris fut fondé par Frits Lugt (1884-1970), grand collectionneur d’oeuvres d ‘art et notamment d’eaux-fortes et de dessins de Rembrandt; l’Institut a donc monté plus d’une expositiion sur le maître au cours des années. Pour marquer le 400e anniversaire de sa naissance, ils offrent l’admirable collection du Kupferstichkabinett de Dresde, que des générations d’experts ont longuement étudié, notamment pour distinguer les oeuvres de Rembrandt lui-même de celles de ses élèves et épigones. Suivront une exposition d’artistes néerlandais contemporains de Rembrandt qui ont voyagé en France, et, au cours d’un an, quatre expositions de ses eaux-fortes réunies par Frits Lugt. En 2007, l’Institut accueillera en 2007 le fonds Rembrandt du Kupferstichkabinett de Berlin. Des trésors...

De tous les arts, ceux du cirque sont hélas en déclin en Flandre. Il reste de petits cirques de famille, dont bien peu joignent les deux bouts; les grands animaux exotiques en ont quasiment disparu. La rénovation de ce spectacle typifiée par le Cirque du Soleil exige des fonds qu’ils ne peuvent pas s’offrir.

Ce numéro parle également de la politique. Et d’abord d’un traité datant de 1597, toujours jugé actuel, il faut croire, puisqu’on en a sorti récemment deux éditions nouvelles. Il s’agit de la Vita politica, Het burgherlick leven de Simon Stevin. C’est que ses conseils sont fort pratiques. Mathématicien et ingénieur, il voulait la paix pour pouvoir pratiquer sa profession, et préconisait une conduite individuelle pour éviter les conflits: reconnaître l’autorité de “ceux qui régnent effectivement,” sans se préoccuper de la manière dont ils ont acquis le pouvoir, et se conformer à la religion établie “sinon en tout point, du moins en ce qui est exigé par les lois et par l’autorité,” dit-il. Trop passif? Non, car on travaille pour la paix quand on voit clair et juge les faits sans nous laisser tromper par les métaphores. On choisit les conditions de sa sujétion; au besoin, on change de pays (lui-même a quitté Bruges pour Leyde).

Or, il semble qu’on se laisse toujours entraîner dans des conflits par des métaphores; témoin les querelles linguistiques qui ont transformé le système gouvernemental de la Belgique au XXe siècle. Toutes les étapes de l’évolution belge en matière de politique linguistique ont été des compromis mus par l’espoir de ne pas voir le pays se scinder en deux, mais chaque compromis a préparé le conflit prochain. Au fond on retrouve un désaccord culturel fondamental: les Flamands croient au jus soli, “le droit du sol”: une langue appartient à une région, tandis que les Wallons croient au jus sanguinis, “le droit du sang”: tous ont le droit de parler leur langue, partout où ils sont.

Nous arrivons ainsi à l’article de tête, qui traite du malaise actuel aux Pays-Bas, composé de divers facteurs, y compris l’actuelle faiblesse économique (qui passe, apparemment). L’élément de ce malaise dont les gens parlent le plus, c’est le fait que d’ici peu, la majorité des habitants des grandes villes seront des immigrants, à qui on n’a jamais été fichu d’enseigner les éléments de la culture néerlandaise, ayant préféré la solution paresseuse de “respecter leur culture.” Mais si on se décide à inculquer aux immigrés les valeurs néerlandaises, il faudra d’abord définir celles-ci, car elles sont en mutation. Même les jeunes “autochtones” sont devenus mécontents, impolis, violents. Et alcooliques. Le rejet de la constitution européenne s’explique peut-être par le fait que les Néerlandais ont peur de perdre leur identité. Et pourtant ils ne font que renouveler le débat sur leur essence qui a lieu à intervalles réguliers; une enquête récente constate qu’ils ne veulent pas de changements radicaux, et en politique sociale, des modifications sont déjà consenties. En somme, la crise est moins forte qu’en France, à en juger par un rapport d’Yra van Dijk, néerlandiste vivant à Paris, qu’elle décrit comme inchangé depuis cinquante ans, réserve de “blancs” entourés d’immigrés dont ils ne veulent rien savoir.


DUTCH CROSSING

Vol. 20 no.1 (Spring 2005) is devoted to papers given at a conference held in June 2004 on a topic which has been gathering importance since 1996, namely the relations between two nations: the Netherlands and Scotland. The conference concentrated on the age of William III, when Presbyterians who had sought refuge in the Netherlands were free to return, and when many Scots studied in the Netherlands and thus laid the foundation for the Scottish Enlightenment. The issue is thus rather about Scottish history at a time of Dutch contact, but the publication is timely.

The lead article, by David Onnekink, deals with reaction to the “Dutch invasion” of Britain in 1688. Some people feared that Dutch courtiers, soldiers and merchants were enriching themselves and ensuring that British weakness would benefit Dutch trade. (The Dutch merchants feared the opposite). In fact William brought only a few Dutch advisors, who soon returned, and only a handful of experienced military commanders were ennobled (for conquests in Ireland) and thus entered British politics. English pamphlets of the time were really about party politics. How political decision-making was in fact done remains to be studied. The next article, by Alasdair Raffe, also analyses the trends of pamphlets, this time religious ones. William’s Declaration justifying his invasion, in its English version, concentrated on James II’s autocratic political conduct, but the Scottish version dealt with the persecution of Presbyterians since 1660, which they compared with the Inquisition. (When the Episcopalian ministers were ousted from their parishes after 1688, they turned these terms against their accusers and invoked the old fear that Presbyterians wished to destabilize the civil government).

Presbyterians, as Patsy Campbell says, did not encourage the arts in Scotland in Stuart times; in1688 there was no Academy in Edinburgh and the arts were mostly decorative. Consequently the King and Queen patronized English and European artists - the German Godfrey Kneller, in particular, had the monopoly on impressive portrayals of the King as Europe’s Protestant champion - and fine art in Scottish houses came from London. Only one good European painter, Sir John Baptiste Medina, eventually settled in Edinburgh. From him arose a generation of Scottish painters who, like him, sought to capture their sitters’ personality.

Esther Mijers looks at the Scottish students at Utrecht, where they were part of a more varied and permanent Scottish population than in Leiden: aristocrats who had escaped religious persecution, and the Scots Brigade. The city and university were orthodoxly Calvinist - Gijsbrecht Voet taught at the university - and that appealed to the Scots: more of them studied theology there than at Leiden. Meanwhile, as Mark Jardine tells us, the “United Societies” of hard-line opponents of compromise with English demands on the Scottish church, had a handful of representatives in Groningen; they were deeply divided as to policy, just as the faculty there were deeply divided about theology, but one Societies man was ordained there, James Renwick, who was the inspiration for future schismatic Scottish churches. Otherwise the Societies achieved nothing in the Netherlands and its members rejoined the mainstream Presbyterians after 1688.

Domhnall Willeam Stiùbhart tells us about the experience of Highlanders in the British army in the Low Countries. William III began a protracted war there and needed a large army for it. Scots literature and theatre of the time, however, hardly existed and therefore could not record the soldiers’ experience, so we must rely on other written sources. The article examines notably the reminiscences of Donald McBane of Inverness, whose military service alternated between besieging cities and idling away long periods in camp, living off the avails of prostitution and fighting off rivals in that profession. Even this rough life led him to feel British, a citizen of a larger world than he came from; after discharge he ran an alehouse in London.

Lastly, Douglas Watt traces the Dutch connection with the Company of Scotland, an ill-fated attempt to emulate the Dutch and English trading companies and thus improve the ailing Scots economy. For one thing, a lot of Scots money went to the Netherlands for shipbuilding and supplies. To remedy the resulting excessive cash flow into Holland, the directors went to borrow money there, since they had largely been exiles there in Stuart times and supposedly knew the market. However, in Amsterdam as in London, the existing trading companies successfully dissuaded investors from helping this upstart rival, the company defaulted on debts, and the colony they founded at Darien in Panama in1699 failed because they could not keep it supplied. The directors were bad managers, but equally importantly, the Dutch economic model being followed could not work in a country as poor as Scotland was then.


A NEW HISTORY OF DUTCH AND FLEMISH LITERATURE

We have received the following very useful information:

Ruim 50 jaar na het verschijnen van het Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van Knuvelder komt er nu een volledig nieuw opgezette geschiedenis van de literatuur uit Nederland en Vlaanderen. Deze zevendelige Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur is geschreven als een doorlopend chronologisch verhaal dat alle recente vondsten en nieuwe wetenschappelijke inzichten bevat, van ‘hebban olla vogala…’ tot nu. De nieuwe literatuurgeschiedenis is niet alleen voor een wetenschappelijk publiek. De reeks is nadrukkelijk ook geschreven voor het algemene publiek dat in literatuur geïnteresseerd is.

De literatuurgeschiedenis is een initiatief van de Nederlandse Taalunie die in 1997 is gestart met dit project op advies van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. Nederland en Vlaanderen stelden hiervoor de middelen ter beschikking. Aan het overzichtswerk werken negen prominente Nederlandse en Vlaamse wetenschappers en 26 redacteurs mee. De hoofdredactie is in handen van dr. A.J. Gelderblom (Universiteit Utrecht) en prof. dr. A.M. Musschoot (Universiteit Gent). De reeks wordt uitegeven door Uiteverij Bert Bakker. De distributie in Vlaanderen wordt verzorgd door Standaard Uiteverij.

De reeks

Frits van Oostrom Stemmen op schrift (Middeleeuwen I tot 1300)
Frits van Oostrom Een eeuw van expansie (voorlopige titel, 14de eeuw)
Herman Pleij Het gevleugelde woord (Middeleeuwen II, 15de en 16de eeuw)
Karel Porteman en Mieke Smits-Veldt Een nieuw vaderland voor de muzen (16de eeuw en 17de eeuw)
Joost Kloek Twee overzijden (18de eeuw)
Wim van den Berg en Piet Couttenier De grenzen voorbij (voorlopige titel, 19de eeuw))
Jacqueline Bel Tekening die niet vergaat (voorlopige titel, 20ste eeuw I, 1900-1945)
Hugo Brems. Altijd weer vogels die nesten beginnen (20ste eeuw 2, 1945-2000)
In 2010 verschijnt ook een afsluitend deel: een verantwoording bij de reeks door de hoofdredacteurs Mieke Musschooot en Arie Jan Gelderblom

Contact

“Voor meer informatie over het project Geschiedenis van de Nederlandse Literatuur:
Linda Vaessen, tel. +31 (0) 70 – 3469548, lvaessen@taalunie.org

“Voor informatie over de boeken, interviews met de auteurs en het uiteeftraject:
Nederland: Jochem Bouwens, Uiteverij Bert Bakker, +31-(0)20-5210514
Vlaanderen: Rein Janssens, Standaard uiteverij, tel. +32-(0)3-2857327.


REMBRANDT AT 400

We have received from the Herbert F. Johnson Museum of Art at Cornell University, Ithaca, New York (607-255-6464; news that from April 1-June 18, 2006 they have an exhibition called “Rembrandt at 400,” an exhibition of etchings by Rembrandt, surveying the full range of his subjects and stylistic development. The exhibition catalogue focuses on technical aspects of the prints, such as early and late impressions and different states. On Sunday, May 7, 2006, from 2:00-4:00 p.m., they will hold “A celebration of Rembrandt,” with Dutch music, poetry, and food, and Rembrandt and Saskia cutting the birthday cake.
The Museum is open Tuesday through Sunday, 10:00-5:00. Admission is always free.

For those who cannot get to Ithaca, NY this year, let alone to the Netherlands, here is an alternative we have been informed about:.


DVD REMBRANDT 400 JAAR: ONMISBAAR VOOR IEDERE NEDERLANDER

Liggen uw roots in Nederland en vindt u het belangrijk om die band levend te houden? Dan belooft 2006 voor u een bijzonder jaar te worden. Op 15 juli 2006 viert de wereld de 400e geboortedag van de beroemdste Nederlander aller tijden: Rembrandt van Rijn. In Nederland zelf gaat van alles gebeuren. Er komt een Rembrandt Musical in Carré, allerlei evenementen in zijn
geboorteplaats Leiden, een tentoonstelling over Rembrandt in het Van Goghmuseum (vanwege de verbouwing van het Rijksmuseum) en nog veel meer. De complete agenda van Rembrandt-activiteiten vindt u op http://www.rembrandtdvd.com

Het mooiste zou natuurlijk zijn als u dit jaar naar Nederland zou kunnen komen om iets van de festiviteiten mee te vieren. Maar als u daartoe niet in de gelegenheid bent, is er gelukkig een goed alternatief: de Rembrandt-DVD met CD ROM. Dit officiële souvenir van het Rembrandtjaar 2006 is vanaf nu online te koop in 9 talen, zowel in PAL als in NTSC, via de webshop op http://www.rembrandtdvd.com. Daar kunt u ook een demo bekijken.

De Rembrandt-DVD probeert antwoord te geven op één centrale vraag. Wat maakt Rembrandt zo speciaal dat hij tot de beroemdste schilders ter wereld wordt gerekend? Het tijdperk van Rembrandt, de Gouden Eeuw, komt tot leven. We nemen een kijkje bij Rembrandt privé: zijn ouderlijk huis, zijn jeugd, zijn schooltijd, zijn leermeesters, zijn atelier, zijn liefdesleven en zijn
gloriejaren in Amsterdam. Meer dan 100 schilderijen, etsen en tekeningen passeren de revue. Speciale aandacht krijgt De Nachtwacht. De conservator voor 17e eeuwse schilderkunst van het Rijksmuseum legt uit waarom juist dit schilderij is uitegroeid tot hét icoon van de Nederlandse schilderkunst in de Gouden Eeuw. In het Rembrandthuis wordt duidelijk gemaakt waarom
Rembrandt ook als etser wereldberoemd was. In het Mauritshuis in Den Haag gaat een restaurator op zoek naar het geheim van Rembrandts onnavolgbare techniek. Met behulp van rönten- en infraroodapparatuur kijken we letterlijk door enkele meesterwerken heen. En we volgen de voetsporen van Rembrandt in het Leiden en Amsterdam van nu. Met de CD Rom kunt u 49
kleurenreproducties maken van schilderijen, etsen en persoonlijke documenten van Rembrandt, maar ook van enkele oude, zeldzame stadskaarten van Leiden en Amsterdam.

De DVD is samen met de CD Rom stevig verpakt in een luxe geschenkbox. De normale winkelprijs in Nederland is 24,95 euro. Maar voor Nederlandse communities in het buitenland gelden hoge kortingen wanneer u als club een bestelling plaatst. Ook scheelt dat veel verzendkosten. Als u hier meer over wilt weten, verzoek ik u contact met mij op te nemen.

Buiten Nederland is de Rembrandt-DVD moeilijk te krijgen. Dat maakt hem tot een exclusief geschenk voor kenners en musthaves. Indien u dit bericht belangrijk genoeg vindt om het te linken aan uw website of door te mailen naar uw verenigingsleden dan wel andere Nederlanders en Rembrandtliefhebbers die u in uw omgeving kent, zou ik u zeer erkentelijk zijn. In afwachting van uw reactie verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Ed de Ridder
Uiteverij Capital Interactive
Pettelaarpark 66
5216 PP 's-Hertogenbosch
T +31 73 - 613 30 30
F +31 73 - 613 65 00
e.deridder@capitalinteractive.nl.


AANS

Their April 2006 newsletter reminds us that the joint AANS - New Netherlands Institute conference will be held on June 8-10 in Albany, preceded by a workshop on literary texts in Dutch language classes. 68 papers will be given on every aspect of Dutch influence on American life and culture ( In December the usual session on Dutch studies will be held at the MLA meeting, this time in Philadelphia, the topic being masculinities in Dutch literature (Abdelkadir Benali, Boudewijn Büch, W.F. Hermans, Dutch sentimentalism).

Summer courses are being offered in the usual places: Minnesota, in July and August ( Michigan in May and June (, and Antwerp on July10-28 ( Forthcoming conferences include: the 9th annual meeting of the National Council of Less Commonly Taught Languages in Madison on April 28-30 (; a seminar on Afrikaans linguistics in Diepenbeek on July 2 - 8 ( a meeting of Stichting Nederlands in Utrecht on May 20 to debate the role of government as protector and guardian of the Dutch language ( the 16th Colloquium Nederlandicum in Ghent on August 20-26 ( and the Historians of Netherlandish Art conference in Washington and Baltimore on Nov. 8-12 ( As for art exhibitions, this is the Rembrandt year, and among other places there are shows at the Rijksmuseum, the van Gogh museum, the Groninger museum, and in Cincinnati OH, Toledo OH and Washington DC, at Smith College, Mount Holyoke College, the Getty, the Venetia in Las Vegas, and two museums in Amherst MA. In addition, the Rijksmuseum has a touring show this coming fall and through 2007 in Dayton OH, Phoenix and Portland OR.

There are calls for proposals from the Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek for a volume entitled “The Artist in the early modern Netherlands” (how artists were seen and saw themselves) ( deadline June 1, click on”Opportunities”); and for the College Art Association’s February 2007 conference on “The presence of history, the persistence of time” (same address and deadline). AANS has also kindly inserted the call for papers for our own Journal’s proposed special issue on the Low Countries in the 17th century.

There are notices about three new books:
- Cecile A. Portielje and Jan Noordegraaf, eds.: H. Schultink. Van onze taalkundige medewerker. Kronieken 1954-1962. (Amsterdam: Stichting Nederlandistiek). The book reproduces Schultink’s articles on linguistics that he published in the Nieuwe Rotterdamse Courant.
- Jan Noordegraaf and Frank Vonk, eds.: G.J. (Hans) Luhrman, studies in humanist and rationalist grammar. (Same publisher). This volume contains notably studies on Erasmus and on the 18th-century linguist Joannes Daniel van Lennep.
- Frances Norwood: Euthanasia talk, euthanasia discourse, general practice and end-of-life care in the Netherlands . This dissertation in medical anthropology at the University of California establishes that only a tenth of those Dutch people who discuss euthanasia actually go through with it, and suggests that “the Dutch have established a script that teaches citizens how to think and feel about death” - and thus most people choose to live, “because of the feeling of social connection” created by talking about it.

The book by Cor ter Hove: The crisis after the disaster. Aircrash aftermath, a true story (Wolf Legal Publishers, Nijmegen) is reviewed at length. The author relates his long and complicated struggle to get suitable treatment and compensation after the plane he was in crashed in Portugal in 1992. The reviewer feels ter Hove shows “an incomplete appreciation” of the crash investigation process.

Finally, we read of the full life of Charlotte Loeb, who died earlier this year of complications of lymphoma. For fifty years she tirelessly ran and participated in a wide variety of Dutch and other cultural organizations at Harvard and in Boston, doing far more than the notation “wife of Professor Arthur Loeb” would imply. Many people will miss her.