Newsletter
December/Décembre 2006

Editorial- News from the Chapters: Vancouver - AANS - AADAS - From the Journals: Flanders - Septentrion - Dutch Crossing

Editorial
by basil kingstone


Friends, you will remember the decision taken at the last annual meeting of CAANS, at York: that starting in 2007, the newsletter would be distributed as far as possible electronically, as a .pdf file. This move can potentially save us a thousand dollars a year in printing costs alone, not to mention the postage and the envelopes. I hear that our Vancouver chapter is going to send out its newsletter in that form, and that most of the members have e-mail and are in agreement. I hope we can do the same. So when you fill out your membership renewal form this time (it’s at the end of this newsletter...), please add your e-mail address. To those who have been doing so right along, many thanks!

 


NEWS FROM CHAPTERS

VANCOUVER


Zoals u misschien al vernomen hebt is de heer Hans H. Driesser als nieuwe consul-generaal in Vancouver aangetreden. We heten hem van harte welkom.

Op 18 mei j.l. sprak tot ons grote genoegen voor ons Mr. Han Tak over de positie van Nederland en Belgie binnen de EU. Hieronder het verslag van deze lezing.

Verdwijnt Belgie van het europese toneel? Zal Nederland zijn eigenheid verliezen in de smeltkroes van de europese unie? Waarom stemden de Nederlanders tegen de europese grondwet en werd er aan de Vlamingen niets gevraagd? Wat doet eerste minister Guy Verhofstad om uit de impasse te komen en waarom lijkt premier J.P.Balkenende elke europese fut te hebben verloren?
Deze (en vele andere) vragen kwamen aan de orde tijdens een Caans bijeenkomst op 18 mei 2006. Onder de titel ''De lage landen op weg naar onbekende verten'' besprak Mr J.H.M.Tak, honorair directeur van de Europese Commissie te Brussel, de hoofdlijnen van de europese samenwerking met bijzondere aandacht voor de positie van Belgie (Vlaanderen) en Nederland.

Tijdens zijn causerie schetste Han Tak op de eerste plaats de ontstaansgeschiedenis van de europese samenwerking. Na de sombere oorlogsjaren was de revolutionaire (vredes)gedachte van de vaders van Europa om de zeggenschap over de oorlogsindustie te onttrekken aan de nationale, duitse en franse, zeggenschap, en dit te brengen onder de bevoegdheid van een supranationale, europese autoriteit. Ook de voedselvoorziening moest worden zekergesteld na de verschrikkingen van de hongerwinter in Nederland en elders. En eveneens moesten de handelsbelemmeringen worden opgeruimd, waardoor de economische groei zou kunnen worden vergroot.

Het europese avontuur sprak aanvankelijk slechts zes landen aan. Nederland en België hoorden daarbij, samen met Luxemburg, Frankrijk, Italië en West Duitsland.Het succes van deze Europese Gemeenschap appelleerde vervolgens aan het VK, Ierland en Denemarken.Het einde van de dictatuurperiode in Portugal, Spanje en Griekenland en vooral het instorten van het communistische Oost Europa heeft voor een verdere tamelijk explosieve groei gezorgd. En het einde is nog niet in zicht: een aantal slavische landen zijn aanvaard als kandidaat-leden, andere landen (Oekraine) hopen in de toekomst hun kandidatuur te mogen stellen. En dan is er nog Turkije

Op dit moment zijn er ongeveer 400 millioen inwoners drager van het Europese paspoort, kan er in grote delen van Europa met de Euro worden betaald en wappert de europese vlag over het hele continent. Een successtory??

De vraag is of Europa niet te snel is gegroeid? Of de europeanen zich wel voldoende onderling verbonden voelen? Heeft een Hollander veel gemeen met een Slovaak? En voelt een Vlaming zich verwant met een Ijslander? (Overigens werd mij er in BC op gewezen dat er ook verschillen bestaan tussen de inwoners van Vancouver Island en Calgary of Winnipeg.)

Vast staat dat de bestuursstructuur van de europese unie onvoldoende is aangepast tijdens de afgelopen halve eeuw. Wat efficient was voor een gemeenschap van zes landen in 1958 is inefficient en onwerkzaam voor een gemeenschap van 25 lidstaten in 2006. En het lijkt een onoverbrugbare kloof om de bestuursstructuur te vereenvoudigen en de besluitvormingssystemen (unanimiteit) te veranderen.

Vast staat ook dat voor veel burgers, ook in onze lage landen, de veranderingen (te) snel zijn gegaan. De europese samenwerking heeft altijd een tamelijk elitair karakter gehad: aan de bevolking werd de vraag naar lidmaatschap nooit voorgelegd, werd nooit gevraagd of men het eigen vertrouwde paspoort wilde opgeven en of men de gulden en de franc wel wilde inwisselen voor de euro.....

Toen de Nederlanders in 2005 de kans kregen om zich uit te spreken over de grondwet werd in meerderheid tegen gestemd. Maar niet uitsluitend tegen de grondwet maar ook als uiting van angst en van onbehagen dat veel van het vertrouwde verdween en vervangen werd door het soms bedreigende onbekende.... “De lage landen zijn inderdaad op weg naar onbekende verten ...vol vertrouwen maar met waakzaamheid... Het boek van Europa is nog lang niet geschreven.” (H.T. Davrey, Frankrijk, juli 2006).

Hartelijk dank Han voor de lezing en dit overzichtelijk en helder verslag!

In september sprak voor ons Caroline Han. Zij heeft ons het volgende verslag toegestuurd:

“De uitnodiging om in vijf steden in Canada voor CAANS-leden over Rembrandt te vertellen, was voor mij van meet af aan een spannende ervaring. Enerzijds kreeg ik, die nog nooit in Canada was geweest, de kans naar dit land te gaan waar de natuur en de ruimte zo adembenemend zouden zijn en waar zoveel Nederlanders waren neergestreken, en anderzijds werd ik gedwongen mijn fascinatie voor Rembrandts talent en oeuvre onder woorden te brengen en te illustreren aan de hand van afbeeldingen van zijn werken. De natuur, de uitgestrektheid en daar tussen in de steden vond ik prachtig en het bleek een hele ervaring om bijvoorbeeld in zo'n knusse zaal als in Vancouver in het half duister Rembrandts schilderijen te kunnen tonen: een andere wereld.

“Een korte inhoud van mijn Rembrandt-verhaal kan niet meer zijn dan een korte inhoud van het gesproken woord: Rembrandts werken en wat daar zo bijzonder aan is, blijven hier ongezien. De viering van de vierhonderste geboortedag van Rembrandt van Rijn is in Nederland een evenement geworden met een scala aan festiviteiten: bijzondere tentoonstellingen, de Nachtwacht als tableau vivant op de grachten, de Anatomische les uitgevoerd in dahlia's en de musical Rembrandt, in Carré: Rembrandt als superster en niet alléén meer de schilder voor de financiële en intellectuele elite.

“Geboren in 1606 in Leiden als de vijfde zoon van een molenaar, bezoekt Rembrandt de Latijnse school waarna hij een half jaar in de leer gaat bij Pieter Lastman, een bekende historieschilder in Amsterdam. Deze keuze maakt Rembrandts ambitie duidelijk: hij wil geen bloemstukken- of genreschilder maar historieschilder worden, d.w.z. schilder van verhalende scenes uit de bijbel en de klassieke mythologie waarbij het de kunst is het meest verrassende element uit het verhaal te
verbeelden. In Leiden maakt Rembrandt voornamelijk werken in kleine afmetingen waarin de scherpe uitbeelding van de lichtinval dramatische effecten geeft zoals bij modelstudies van zijn ouders, de handenwringende Berouwvolle Judas en Christus in Emmaüs.

“In 1632 verhuist Rembrandt naar Amsterdam. De vererende opdracht van het Amsterdamse Chirurgijns Gilde een portret te maken van de anatomist professor Tulp en zijn collega's is een van de redenen. Tussen 1632 en 1642 komt Rembrandts kunst tot volle ontplooiing: in zijn portretten worden de geportretteerden 'actief' geschilderd zoals we zien in de Anatomische Les van Dr. Tulp, in de gruwelijk en wrede Blindmaking van Samson, bij het dramatische Offer van Abraham en in het ontroerende portret van de vrome predikant Cornelis Anslo met zijn vrouw. De bekroning van deze periode is het eigenzinnige groepsportret De Nachtwacht waar Rembrandt de traditionele, statische ikonografie van het schutterstuk doorbreekt door de groep tot leven te laten komen door één enkele handbeweging van kapitein Banningh Cock. De
portretten die Rembrandt in deze periode maakt van Saskia Uylenburg, met wie hij in 1634 is getrouwd (een 'rijk' huwelijk), zijn prachtig; hij schildert haar uitgedost in exotische gewaden, met flonkerende sieraden en bloemen getooid. In 1642 overlijdt Saskia, 29 jaar oud, en
Rembrandt blijft achter met de negen maanden oude Titus, de enige van hun vier kinderen die niet als zuigeling is overleden.

“In de tien jaar na Saskia's dood en de voltooiing van de Nachtwacht daalt Rembrandts productie aanzienlijk en raakt hij in grote financiële problemen met een insolventie in 1656 als gevolg. Zijn bezit wordt verkocht, waaronder zijn huis aan de Jodenbreestraat - het huidige Rembrandthuis. Deels is dit te wijten aan de economische situatie in de Nederlanden, het teruglopen van het aantal grote opdrachten en aan Rembrandts gat in zijn hand. Maar ook spelen
problemen n.a.v. Saskia's testament een rol. Saskia liet haar deel na aan Titus en Rembrandt kon er vrijelijk over beschikken totdat Titus meerderjarig werd of trouwde maar - waarschijnlijk door haar familie beïnvloed - voegde zij aan het testament een bepaling toe: als Rembrandt hertrouwt, zou haar deel en het vruchtgebruik gaan naar haar familie. Misschien is dit de reden dat Rembrandt nooit is getrouwd met Hendrickje Stoffels, de vrouw met wie hij van 1649 tot aan haar dood in 1663 heeft samengewoond en die samen met Titus na het financiële debacle een kunsthandel heeft opgericht met Rembrandt als adviseur in ruil voor kost en onderdak. In 1654 wordt hun dochter Cornelia geboren en sluit de Kerkeraad Hendrickje uit van het Avondmaal wegens 'hoerery met de schilder Rembrandt'.

“In de werken uit de periode na 1642 concentreert Rembrandt zich minder op het dramatisch dan op het intieme en menselijke moment: zachtmoedige portretten van een peinzende Titus en van Hendrickje (het allermooiste schilderij uit de geschiedenis van de kunst), het Joodse Bruidje, het ontroerende naakt van de voor een onmogelijke keuze geplaatste Batsheba en het door de stad Amsterdam voor het Paleis op de Dam bestelde en vervolgens om gebrek aan decorum
afgewezene historiestuk Claudius Civilis. En dan zijn zelfportretten. Geen kunstenaar heeft zijn eigen gezicht en figuur zo vaak geportretteerd. Alle wel en wee zijn zichtbaar in deze 'Rembrandts door Rembrandt.'

“Rembrandt overlijdt in 1669, een jaar na Titus. Alleen zijn dochter Cornelia overleeft hem en gaat met haar echtgenoot naar Batavia waar zij twee kinderen krijgt: Rembrandt en Hendric.

“Vancouver: dank je wel voor de hartelijkheid en gastvrijheid. Jullie aandacht voor Rembrandt was inspirerend en hartverwarmend.”

In October sprak voor ons Gerald van Wyck. He is Head of Choral Activities and Instructor in Music History and Conducting at Vancouver Community College, Artistic Director of the British Columbia Boys Choir for the last thirteen years, Assistant Conductor to Sinfonia, Orchestra of the North Shore, under Maestro Clyde Mitchell, and Assistant Conductor to the Vancouver Island Symphony, under Maestro Marlin Wolfe, to name just a few of his many positions.

Jan Pieterszoon Sweelinck was born in 1562 in Deventer, moved to Amsterdam with his family at the age of 11, and never left that city again. He was one of the rare musicians in the late Renaissance and early Baroque who never left Holland to travel, except one short work-related
visit to Antwerp! At the age of 15 he succeeded his father as an organist at the Oude Kerk. Formerly the St Nicholas church, it became a Protestant church after the 1578 Alteration (that is the name of the Reformation as it happened in Amsterdam). We are not sure of his personal religion, but to maintain his position he had to be officially Calvinist.

He had grown up improvising on Gregorian Chant, but now organ playing was not even allowed during services, only solo and unison singing. However, he had to provide twice a day an hour- long recital outside the service, mostly improvisations on a theme, for which he became famous all over Europe. He also still composed Latin Motets for the Catholic church, officially banned now, but tolerated (the "secret" churches). His French Chansons, love songs and lute music (a common instrument in middle class families) were very popular, and as a lifelong project he set the Genevan Psalter (written in French) to choir music for four voices, in Dutch.

He was renowned as a teacher and attracted many students from abroad, who would live with him for several years to receive a complete musical education. He was made an honorary citizen of Hamburg, as he trained many students from that city, and he is considered the first of the North German organists, culminating in the greatest composer for the organ, J.S.Bach.

He died in 1621. To quote one of his biographers, "lamented by many, he was even commemorated in a local newspaper, an unusual event at the time. An uneventful life ended, in curious contradiction to his worldwide fame."

An informative and entertaining evening! Sweelinck was brought to life through musical illustrations, anecdotes, humor and lots of laughter

Doeshka Timmer, secretaresse


AANS

Their newsletter no. 66 (November 2006) has come in. (The new editor, Herman de Vries, invites readers to e-mail AANSNews@hotmail.com and ask to start receiving it electronically). The president congratulates everyone who made the ICNS - Nieuw Nederlandt conference in Albany such a success; currently papers for the proceedings volume “are being reviewed by the editorial board under the competent leadership of Margriet Lacy, and a number of outside readers.” The next conference will be held in June 2008 at the University of North Carolina at Chapel Hill. In the meantime, at the Dutch panel at the MLA conference, Jolanda Vanderwal Taylor, Simon Richter, Dan Thornton and John Eyck will read papers on the theme of masculinity in, respectively, Abdelkader Benali, Boudewijn Büch, W.F. Hermans and Dutch sentimentalism. Other forthcoming conferences are that of the College Art Association on February 14 - 17 in New York, at which the Netherlandish art session is entitled “The Presence of History, the Persistence of Time;” and the AADAS conference at Hope College, Holland, MI on June 7 - 9, on the theme “Dutch-American arts and letters,” for which proposals are invited (Swierenga@hope.edu). .

The issue announces 2007 summer schools in Dutch at Indiana University (“Tuition for all participants will be at the Indiana resident rate”; May 21 - June 29, elementary, advanced and “Anne Frank in Perspective” (www.iub.ed ); at the U. of Michigan (May 1 - June 18; tonbroos@umich.edu); and the usual Nederlandse Taalunie courses at Zeist (info@taalunie.org), Hasselt and Ghent (these two at dirk.lapeirre@ond.vlaanderen.be).

Art exhibitions in honour of Rembrandt’s 400th birthday continue apace. “Alle tekeningen van Rembrandt in het Rijksmuseum” part 2 continues till December 31; the Rijksmuseum is also sending out a travelling exhibition of their masterpieces which will be in Dayton, OH till January 7 and thereafter at Phoenix, AZ till mid-April and in Portland, OR from April 26 till September 16. Harvard University Art Museums will show “Rembrandt and the aesthetics of technique” till December 31 of this year. The National Gallery of Art in Washington, DC, is showing “Prayers and portraits: unfolding the Netherlandish diptych” till February 4 and “Strokes of genius: Rembrandt’s prints and drawings” till March 18. Also well worth seeing, certainly, would be “Rubens en Brueghel samen” at the Mauritshuis, which is on till January 28. AANS’s list kindly adds: “For information in general on exhibits in Belgium and the Netherlands, please visit www.tento.be and www.museumserver.nl.”

From Calvin College comes the announcement (which indeed I heard orally when I went there recently to hear Geert Mak) that the college now has a second endowed chair, given by and named for Frederik Meijer of the “supercenter” retail chain. The first holder is Dr. Henk Aay. The Meijer endowment will not only support Dutch language instruction but also “promote understanding of the past and present-day Netherlands.”

In the field of books, two translations into English have been published, of Louis-Paul Boon’s Summer in Termuren, and of selected poems of Herman de Coninck, The plural of happiness. There is also a full-length review by Tom Shannon of Ariane Zwiers’s Kroniek van het Jiddisj: taalkundige aspecte van achttiende-eeuws Nederlands Jiddisj. What this doctoral dissertation does is present extracts from three personal chronicles kept in Yiddish in Amsterdam by private citizens between 1740 and 1812, The linguistic analysis is mainly on lexicon and orthography; the reviewer wishes morphology and syntax had been discussed more fully, especially since they would have shed light on the other aspects. As it is, there are some statements he questions, and he finds the phonetic transcription confusing. However, he welcomes the publication of such a valuable corpus, all the more so for being written in everyday language. Linguists and historians will undoubtedly want to do more research on it - and to publish it in full.


AADAS
The lead article in vol. 7 no. 1 of AADAS News (fall 2006) is about the visit to Grand Rapids of the popular historian of the 20th-century Netherlands, Geert Mak, on Nov. 4. It occurred shortly after the inauguration of the Frederick Meijer chair in Dutch Language and Culture at Calvin, and ahead of the celebrations to mark Nov. 16th, proclaimed by President Bush as Dutch-American Heritage Day. The issue also contains reports on the archives of church history and other materials at Northwestern College, Dordt College and Calvin College, and reviews of two books. Son of secession: Douwe J. Vander Werp, by Janet Sjaarda Sheeres (Grand Rapids: Eerdmans) narrates the work of this key figure in the Afscheiding of 1834. Morsels in the melting pot: the persistence of Dutch immigrant communities in North America contains eighteen essays on this topic. No publication details are given, but the title is exactly the same as that of a conference held in fall 2004 in Amsterdam, so I assume there is a connection.

FROM THE JOURNALS

FLANDERS


Issue no. 71 (September-October-November 2006) has the usual emphasis on business, especially little ones that grew. Flamant Home Interiors developed an eclectic traditional style with modern touches and an air of casual elegance, and sell it in more and more countries, via their own own stores large and small, space in other stores, stores of which they are part owners, and franchises. The Miko coffee company’s fair trade coffee is very popular in Britain, but the company also started to make cups for single servings and branched out into plastic wrapping. The company now known as Punch began with printing on glass and is now also into telecommunications, parts for hybrid cars, and milking machines - wherever they can establish a profitable niche by putting money into it. Bekaert began in 1880 making barbed wire for farmers, and now produces steel wire for tires and steel fibre and film for advanced technologies. This is the sort of thinking encouraged by the Flemish granting agency IWT (Instituut voor innovatie door wetenschap en technologie), which is 15 years old this year. The IWT puts companies in touch with promising developments in other companies across Europe and at universities, and supports centres of expertise.

“In other news,” we read about the opera director Guy Joosten, whose international career has led him to the Metropolitan Opera in New York, where he staged Gounod’s Roméo et Juliette. The place is a “huge production machine,” he says. In the cinema, four Flemish women directors are profiled (finally there are some): Patrice Toye, Dorothee Van den Berghe, Hilde Van Mieghem and Fien Troch. Not all their work has excited audiences and critics, but they win prizes at film festivals. And the veteran United Nations diplomat Jan Vandemoortele, who rewrote the Millennium Declaration into a series of concrete objectives, is now the UN Resident Co-ordinator for Pakistan.
SEPTENTRION

À la une du nº 3 de 2006 de cette revue se dresse Hugo Claus. Le théâtre de l’auteur flamand est actuellement plus populaire en Belgique francophone qu’en Flandre, mais il a tellement recyclé ses oeuvres - tel texte a été un roman, une pièce de théâtre et un scénario de film - que les éditeurs français renoncent tout doucement à sortir ses oeuvres complètes en traduction, malgré leurs annonces. On nous offre deux extraits de son théâtre, et aussi des extraits en prose (traduits par des étudiants de licence à Bruxelles) de Herman Brusselmans, auteur de romans humoristiques qui “témoignent d’une commisération sincère à l’endroit de l’homme dans toute sa vulnérabilité.” Et puis nous faisons la connaissance de Joke van Leeuwen, “un phénomène unique en son genre” - ou en ses genres, car elle écrit des livres pour enfants et de la poésie pour adultes, elle illustre ses propres livres, et elle fait des tournées de cabaret en plus. Elle nous présente le monde réel avec un humour léger qui rend des thèmes comme la solitude et l’incompréhension d’autant plus poignants.

Deux articles traitent de la religion. Le premier est bien résumé par son titre: “Rome et les catholiques de France, de Belgique et des Pays-Bas: des situations ‘assez différentes.’” En effet, les Pays-Bas sont depuis longtemps les plus enclins des trois à accueillir des idées “trop” modernes venant de théologiens français. Mais la hiérarchie de France, comme celle de Belgique, a su se plier au vent de conservatisme soufflant de Rome, tandis que les Pays-Bas ont résisté et ont donc perdu toute influence, étant même mis sous une sorte de tutelle. Le deuxième article trace l’histoire des trois églises néerlandaises protestantes qui ont fusionné en 2003, espérant ainsi mettre fin à la perte, depuis les années 60 surtout, de fidèles - à raison de 60 000 par an - fatigués des schismes entre conservateurs et libéraux (respectivement entre pessimistes et optimistes quant à la possibilité du salut pour les hommes). Il est vrai que cette tendance fissipare affecte les protestants néerlandais depuis au moins 200 ans. Les fidèles abandonnent aussi parce que la nouvelle église unie semble incapable de se prononcer avec force et clarté sur les questions sociales actuelles.

Pour finir, on nous offre un rapport sur l’Amsterdam actuel. On sait que le ministre néerlandais de l’Immigration déclare qu’elle voudrait voir interdire l’usage dans les endroits publics de toute langue autre que le néerlandais. L’auteure de l’article est allée flâner à travers la ville et a trouvé que plus on s’éloigne du centre, plus le néerlandais est seulement une langue parmi d’autres.
Elle espère que les autorités “sauront valoriser à la fois, en vue de son développement culturel et économique, la pratique du néerlandais et le potentiel multilingue de la ville.” Car ce qui fait fleurir une ville aujourd’hui, c’est la culture, c’est sa classe créative, qui est nécessairement cosmopolite. Le nouveau quartier artistique, le Zeeburg, semble prometteur à cet égard, avec sa “population plutôt jeune et aisée” et le “dosage harmonieux entre des origines et des histoires multiples.” Et les quartiers excentriques aussi sont vivants, avec leurs petites entreprises lancées par des immigrés venus de partout. Même variété dans les cimetières, sauf que - pour l’instant -ils n’ont pas de “quartiers” musulmans.DUTCH CROSSING

Vol. 29 no. 2 (Winter 2005) is a general issue with a generous selection of articles. It opens with a lecture given by Roland Willemyns (VU Brussel), being the first annual lecture in memory of Pieter Geyl, whose inaugural lecture at UC London 85 years ago dealt with the role of language in the historical development of the Low Countries. (That lecture greatly annoyed the Belgian government). Willemyns thinks language less important in this development than Geyl did. As long as the southern Netherlands were separate from the North, Dutch played no official role in public life; through the changes of the 19th century, local authorities switched between French and Dutch with no difficulty. Willemyns feels that European countries were not in fact created to correspond to language boundaries, but this statement seems too sweeping to the present reviewer.

Michel Perraudin (Sheffield) writes about postwar short stories which portray adolescence. No other nation’s literature, he claims, has so consistently taken puberty as a starting point for various themes: the Holocaust, an act beyond understanding seen through eyes which cannot be expected to understand (e.g. Marga Minco), or a proof of the universal urge to cruelty (e.g. Hermans, Reve) - but also war as a time of rejection of old stifling pieties, and adolescence as sexual revolt and even as nature reclaiming her territory (e.g. Jacques Hamelinck’s Een opgehouden onweer).All these themes are explored through adolescent girls in the fiction of Tessa de Loo.

Maarten Klein (Radboud University of Nijmegen), who has just published in our Journal an article on the influence of hermetic spiritualism on Couperus, here traces the influence on him of Emerson, notably in his novel Extaze (1892). It is the story of a young widow who meets a man who, like her, reads Emerson. They experience together “a moment of ecstasy ... without passion, selfless ... they are sexless supernatural creatures.” She thereafter refuses him physical love and he goes away. The plot owes much to Emerson, directly and via Madame Blavatsky and the theosophists, and the heroine Cecile van Even is a reincarnation of St. Cecilia, patroness of music.

Ellen van Impe (KU Leuven) discusses Belgian interest in the Arts and Crafts Movement in England. Historians have concentrated on the latter movement’s avant-garde and socialist aspect, which inspired Les XX and La Libre Esthétique in Belgium (and the Bauhaus); more should be said about its emphasis, in its declining years, on traditional craftsmanship, which was in harmony with the Catholic Gothic revival movement in Belgium and its St. Luke’s schools for artisans (and with nationalist revival movements elsewhere in Europe).

Bas Jongenelen (Fontys University of Professional Education, Tilburg) describes the fortunes of the Dutch printing in 1489 of Olivier de la Marche’s Le chevalier délibéré, an allegorical poem reminding us that we will all die. It was reprinted in the original and in Dutch and Spanish translation; it also paved the way for the printing of earlier Burgundian works in Dutch translation, and other works were written in imitation of it, even as late as 1616.

Gijs Rommelse contributes to the ongoing discussion of the root cause of the Second Anglo-Dutch War of 1665-67, which has been blamed on economic rivalry; the desire of some English courtiers and naval officers to win fame and fortune (captured prizes); and the fear that Dutch republicanism threatened the monarchies of Europe. The present author feels this threat cannot have seemed very grave. Johan de Witt, the real Dutch ruler in this period, believed in government by regents but consulted with the future stadholder and his supporters. In England likewise, Charles II balanced opposing factions, and they were all represented in the trading companies. These, however, urged more aggressive defence of their monopolies and, misjudging Dutch determination, caused war.

Jochai Rosen (University of Haifa) calls in question the accepted interpretation of certain Dutch 17th-century paintings in which an elegantly dressed couple stand observing a scene of (usually) lower-class life. While they may convey a message, “which is not completely clear to me at this stage,” they are stock figures and perhaps simply there for the purchasers of the pictures, who would be well off, to identify with. - Two paintings that were portraits, done by Rembrandt, are of Johannes Elison and his wife. He was the pastor of the Dutch church in Norwich, then an important town of which one-third of the inhabitants were Flemish refugees. The paintings are now in the Boston Museum of Fine Arts. William Woods of the Dutch and Flemish Studies Centre in Norwich wrote about them to mark the hundredth birthday of a descendant of the couple.

William Kelly (Napier University, Edinburgh) writes on “The importance of dissertations for Dutch university history.” They complete the list of publications of 17th-18thcenturyscholarsof Dutch universities, they give a fuller idea of the intellectual interests and standards of those universities - it is good to know, for example, that those which closed did not do so because of any inferiority - and since the dissertations often contain congratulatory verses to the candidate, they reveal hitherto unknown friendships.

Dutch Crossing has a long history of publishing translations. This issue’s last article tells how Hafid Bouazza’s essay Schrijven als geluk was translated into English by a group of students in various places, with the help of the author plus a professional translator and a poet who were all in other places, thanks to an internet program which functioned as a virtual classroom.

There are two book reviews. One is the account by Inez Hollander of Home in on Holland, the direct Dutch methodology of Ruud Hisgen and Mark Vermin, which she published in our Newsletter of August 2005. The other is the translation by David F. Johnson and Geert H. M. Claassens of Dutch romances in the series Arthurian Archives. One volume contains Walewein, another Ferguut, a third “Five interpolated romances from the Lancelot Compilation.” They cost £50, £40 and £60 respectively. The translators have made occasional mistakes, but they have achieved a monumental task and we can be grateful to them.