montreal2Gedurende de afgelopen jaren bood CAANS-Montreal een rijke variatie aan lezingen die gegeven worden op de derde donderdag van iedere maand, behalve in december, juni, juli en augustus. In maart is er ook nog een bijeenkomst op de eerste zondagmiddag van die maand. Het programma voor dit seizoen zal u ook dit keer de gelegenheid bieden om uw kennis te verrijken over verschillende onderwerpen.


Programma | Bestuur | Lidmaatschap


Wat de Nederlanders in de Gouden Eeuw hebben
bijgedragen 
aan de wereldwijde economische
stroomversnelling

lezing door Ejan Mackaay

 

 Donderdag 20 april 2017, 19:30
Bruin Café begint om 17:30
De regels voor het Bruin Café zijn als volgt:
• Mensen die willen deelnemen aan het Bruin Café moeten een contributie van $5 betalen voor onkosten van drank, kaas, enz.
• Je mag ook nog iets meebrengen voor iedereen (potluck).
• Je mag ook nog wat extra geld in de Bruin Café pot stoppen zodat het financieel drijvend blijft.
• Na de lezing gaat het Bruin Café nog een poosje door.
Het Bruin Café is dus financieel onafhankeliijk van CAANS.
1900 Wellington (hoek Ste.Madeleine), Montréal.
Pieters woning is behalve per fiets ook te bereiken per auto en te voet.
Bus 61 rijdt tussen métro McGill (halte Union-de Maisonneuve) en métro de l’Église langs Wellington.
Tel.: 514-933-1725 voor verdwaalden.
Google Map


 

1. koopvaardij 2. Amsterdam 3. scheepswerf in Amsterdam 4. beurs in Amsterdam

Growth is not a cure-all, but the lack of growth is a kill-all.

Collier, Paul, The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing
and What Can Be Done About It
,
Oxford, Oxford University Press, 2007, 190

Na de Tweede Wereldoorlog wierpen de wederopbouw en de dekolonisatie de vraag op hoe economische groei kon worden bevorderd. Er waren twijfels gerezen over wat de open “kapitalistische” economie te bieden had. Allerlei andere formules werden geprobeerd : socialisme, staatsplanning, protectionisme van verschillende pluimage. Geen ervan werkte goed. “Natuurlijke” experimenten lieten het verschil duidelijk zien: Oost vs West Duitsland; Noord vs Zuid Korea; China (tot voor kort) vs Taiwan en Hong Kong.

Inmiddels is de economische wetenschap met dat onderzoeksprobleem verder gekomen. We weten dat groei niet ligt aan vergaren van kapitaal, of aan ras, klasse, geslacht, klimaat, kultuur, geloof, genetica, geografie, nationaliteit. Wat dan wel?

Op zoek naar een antwoord zijn economen gaan kijken wanneer en waar groei in de loop van de geschiedenis dan wel voorkwam. Het gaat hier niet om fantastische rijkdom van enkele potentaten (van de Romeinse en Chinese keizers tot de maharadja’s in India) maar om de welvaart van de gewone mensen. Voor de gewone mens van die tijdperken was daar niet veel van te merken. De verwachte levensduur bleef rond de 30 jaar staan. Onder een welwillende potentaat kon het tijdelijk beter gaan voor de gewone mensen, maar dat kon onder zijn opvolger weer volledig teniet gaan.

Vanaf het begin van de 18e eeuw gebeurde er in anderhalve eeuw in een heel klein hoekje van de wereld iets dat nog nooit eerder gebeurd was: de economie kwam in een geweldige stroomversnelling terecht en groeide wel 30 tot 100 maal; en die stroomversnelling beklijfde en kwam ook aan de gewone mensen ten goede. Toen de formule eenmaal ontdekt was kon hij ook elders met succes worden toegepast, eerst in Europa en Noord-Amerika, en sinds een kwart eeuw op grote schaal vrijwel overal ter wereld.

Dat kleine hoekje wordt gevormd door de Nederlanden van de Gouden Eeuw en Engeland van de daarop volgende periode. Wat is daar precies ontdekt? Wat bouwde voort op eerdere ontdekkingen? Waarom deze ontdekkingen juist in die streek en niet elders, zoals China? Wat is daarbij toeval, wat bewust ontwerp?

Mijn stelling is dat de Nederlanders, naast vernieuwingen in het bankieren, de beurs, het vennootschaprecht, met name de absoluut essentiële “bourgeois values” en het idee van het federalisme hebben nagelaten, en dat die “burgerlijke waarden” door een gelukkig toeval (het huwelijk van Willem III met de Engelse Anne en hun troonopvolging in Engeland) naar Engeland hebben kunnen overwaaien en daar wortel hebben kunnen schieten om daar de industriële revolutie in Engeland te veroorzaken.


donderdag 11 mei 2017: Erik Vlaminck: De kolonie van Geel: een historische terugblik, georganiseerd door CAANS Nationaal en gesponsord door het Vlaams Fonds voor de  Letteren en de Taalunie.


Inlichtingen CAANS: Robert Kok, Email


Programma

Voorlopig programma

2016-2017

(onder voorbehoud)

do. 15 september 2016 Piet Devos: Malva, over Neruda’s vergeten dochter of de schoonheid van het ‘onvolmaakte’
do. 20 oktober 2016 Iby Siemens: Mijn ervaringen in Leiden gedurende de tweede wereld oorlog • Algemene Ledenvergadering (voor de lezing)
do. 17  november 2016 Film is afgelast
ma. 21 november 2016 Cleveringa lezing: prof.dr. Pauline Schuyt: It takes a village to get someone into prison
zo. 11 december 2016 Onder de Koepel bij Pieter Sijpkes, alleen voor leden
do. 19 januari 2017 Cabaret avond
za. 4 februari 2017 Film
do. 16 februari 2017 Film
zo. 5 maart 2017 Poëzie-namiddag o.l.v. Willie Lubbers en Mieke Verboven – 14:00 uur bij Mieke Verboven. Het thema voor de poëziemiddag is Nederlandse Kunst in de 17de eeuw.
do. 16 maart 2017 Nelleke Nieuwendijk: Hieronymus Bosch, 500 jaar na zijn dood
do. 20 april 2017 Ejan Mackaay: Wat de Nederlanders in de Gouden Eeuw hebben bijgedragen aan de wereldwijde economische stroomversnelling
do. 11 mei 2017 Erik Vlaminck: De kolonie van Geel: een historische terugblik, georganiseerd door CAANS Nationaal en gesponsord door het Vlaams Fonds voor de  Letteren en de Taalunie.
za. 10 juni 2017 Algemene Ledenvergadering & BBQ, alleen voor leden

Er is een Bruin Cafe voor elke lezing. Het begint begint om 17:30

Vorige programmas


 Bestuur

Voorzitter Robert Kok
Vice-voorzitter Martin van Kuilenburg
Penningmeesteresse Hensy Fernandez-Rietveld
Secretaris (Notulen) Onno Kruller
Secretaresse (Lidmaatschap) Nelleke Nieuwendijk
Communicatie & Contact CAANS National Peter Lowensteyn
LEDEN Margreet Annyas
Pieter Sijpkes

 Lidmaatschap

Hoe word ik lid?

CAANS-Montreal biedt u een rijke variatie aan lezingen die gehouden worden op de derde donderdag van iedere maand, behalve in december, juni, juli en augustus. In maart is er ook nog een bijeenkomst op de eerste zondagmiddag van die maand. Het programma voor dit seizoen geeft u ook dit keer de gelegenheid om uw kennis te verrijken over verschillende onderwerpen.

Om dit te kunnen doen hebben we de steun van onze leden die hun tijd beschikbaar stellen voor de organisatie van de vereniging en het houden van de lezingen. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

U kunt lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en met een cheque, uitgeschreven in de naam van “CAANS-MONTREAL”, op te sturen aan:

Nelleke Nieuwendijk
CAANS-MONTREAL
96 Somerset
Baie-d’Urfe, QC., H9X 2W4
————–
Email

U kunt deze aanvraag met cheque ook meebrengen naar een bijeenkomst.

U kunt het Lidmaatschap Formulier ophalen en afdrukken.

 

Print Friendly